ADHD

Kunnskap om ADHD, og hvordan ADHD kan observeres, gir mulighet for å utvikle gode tiltak for det enkelte barn.  

Symptomene kan forstyrre omgivelsene, og gis ofte mye oppmerksomhet i skole og hjem.

Les mer om ADHD

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.

Språkvansker eller ADHD?

Det er ikke uvanlig at barn med store språkvanskar utvikler AD/HD-lignende symptom som følge av vanskene med å tilegne seg språk.

Hva er felles kjennetegn?

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Smart med smartklokke

En ny digital smartklokke gjør at Martin får bedre oversikt og struktur i skolehverdagen. Allmenn tilgjengelig teknologi er nå blitt et viktig og smart hjelpemiddel for den teknologiinteresserte gutten.

Les mer i Statpedmagasinet