Til hovedinnhold

Kartlegging

Å kartlegge er en prosess hvor man innhenter informasjon som hjelper oss til å ta gode valg når det tilrettelegges for kommunikasjon, tilgang på språk og språkutvikling. Det er viktig å innhente kunnskap om både personen med behov for ASK, og miljøet rundt.

Målet er å sørge for at de som har behov for ASK får god og tilrettelagt støtte til det, og at de som allerede bruker ASK, får riktig oppfølging. En målsetting er også å observere eventuelle endringer i behov slik at tiltakene til enhver tid er tilpasset personen med behov for ASK.

Kartlegging