Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

Betydningen av litteratur

Barn lærer ord ved å høre ord, og gjennom å bruke ord. Gjennom å lese kan du gi alle barn tilgang på et rikt og variert språk. Forskning viser at lesing har klar innvirkning på senere lese- og skriveutvikling, men også på utvikling av empati, og sosial kompetanse. Litteraturen inneholder et rikere språk med flere ord og begreper enn man møter i hverdagssamtaler. Innholdet i bøker bidrar til mer enn å lære flere ord. Temaer i bøker kan gi ny kunnskap. Dette kan føre til interesse, undring og utforsking som de tar med seg inn i lek, aktivitet, samtaler og læring. Det betyr at litterære opplevelser kan bidra til mellom annet relasjonell, sosial, språklig og kognitiv utvikling. Her er noen eksempler:

  • Høytlesing legger grunnlag for samtaler og diskusjoner, og for å dele erfaringer
  • Å lese gir innblikk i andres erfaringer, og kan bidra til å utvikle sosial kompetanse gjennom at de kan sette seg inn i andres situasjon, eller diskutere hva som skjedde
  • Høytlesing er en hyggelig og sosial aktivitet
  • Litteratur stimulerer til kreativitet, fantasi og lærelyst
  • Litteratur stimulerer til fortellerglede og fortellerlyst.

Et ord: «Håndkle»

Side 2 av 12

Litterære opplevelser

Litterære opplevelser

Møtene rundt litteraturen skaper fellesskap og gode relasjoner. Å lese sammen åpner opp for samtaler og diskusjoner. Alle som leser sammen kan snakke om egne erfaringer med utgangspunkt i det som skjer i bøkene, i fortellingen. Høytlesing stimulerer språkutviklingen og øker alles ordforråd, fordi vi kan møte flere ord gjennom lesingen enn vi gjør i dagligtalen. Å lese sammen kan bidra til at alle kan få positive erfaringer med lesing og språket. I tillegg gir du deg selv og andre en felles kunstopplevelse. Litteraturen binder oss sammen.

Målgruppe for ressursen

Denne ressursen har personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som utgangspunkt. Ressursen vil også være til inspirasjon for andre.