Til hovedinnhold

Litterære opplevelser

Førskolebarn

Ettersom barnet vokser og får mer erfaringer med å bli lest for, lærer det seg å lytte, og fantasien blomstrer. Fremdeles er det svært viktig med høytlesning. Bøkene bør være spennende og åpne for barnas fantasi. Billedbøker med "myldrebilder" er fin start for barnas lesetrening. Bøker med morsomme og rare ord, rim og eventyr er morsomt.

En fortelling fra et bibliotekbesøk

Barn med en bok

Språklig utvikling

Barn utvikler nå mange ord og mer komplekse setninger. Når barna bruker ASK må deres kommunikasjonsløsning følge med i utviklingen! Det er samtidig en alder der barna er aktive, er her og nå og har kort oppmerksomhet. De er sentrum i sin verden og interesser og tenkingen er rettet mot seg selv og sine opplevelser. Barn i denne alderen er nysgjerrige på verden rundt seg og liker å bygge sammenhenger gjennom mange førstehånds opplevelser. Leken utvikler og utvider seg, det samme fantasi og forestillingsevne. Barna begynner å skape verdier og opptatt av rett og galt.

Eksempler på bøker til samtaler

Forslag til flere bøker

Dette kan du gjøre

For å jobbe videre med ordforrådet til de som bruker ASK er litteraturen god å støtte seg til. Du må fortsatt vektlegge utviklingsnivået som han eller hun er på, men både kommunikasjonsløsning og du må være foran!

Les gjerne samme bok mange ganger. Vis hvor teksten er, hvor du leser. Lek dere med bildene. Velg ut noen ord som dere kan fordype dere i; hva betyr ordet, hvordan ser det ut, finnes det andre ord som ligner på dette - både i innhold, eller ved å rime? Vær på jakt etter bokstaver, er det noen som kjenner igjen sin eller andres bokstav i tekstene?

Er det noen som finne et kort ord, og kanskje noen kan finne et langt ord?

Til alle de konkrete aktivitetene må du ha tenkt: hvordan kan jeg si dette med grafiske symbol, eller håndtegn - bare sånn kan du støtte den språklige utviklingen til den som bruker ASK.

Side 9 av 12