Til hovedinnhold

Digitale kommunikasjonsmidler

Språklig organisering

Når personen skal begynne å bruke en digital kommunikasjonsløsning er det viktig å se på hvordan språket og ordforrådet kan og bør organiseres. Hvordan oppbyggingen av innholdet bør være påvirkes av kartlegging av språklig nivå, betjeningsmuligheter og andre faktorer. Det er behov for å kunne organisere et stort ordforråd så oversiktlig og forståelig som mulig. Kommunikasjonsmiddelet skal ivareta muligheten for å snakke om mange ulike tema, skifte tema, reparere brudd i samtalen o.l. Det må også sikres at tilgangen til ordforrådet er forutsigbart og at ordforrådet økes jevnlig, samtidig som det skal være muligheter for grammatikalsk utvikling.

I flere av de digitale kommunikasjonsmidlene som finnes er det tatt utgangspunkt i et kjernevokabular. Kjernevokabular er ord som vi bruker ofte og som er nyttige i mange sammenhenger og ulike situasjoner. De 100 mest brukte ordene pluss bøyningsformer står for 63 % av alle ordene vi sier, de 250 mest brukte står for 78 %, mens de 700 mest brukte ordene står for ca. 85 %. Det er derfor viktig å sikre at kjernevokabular er et av prinsippene i en ferdig organisering.

I tillegg til kjernevokabular har løsningene mulighet til å organisere og samle ordforråd i kategorier eller ordlister. Da samler man begreper og ord og legger de under et overbegrep. Eksempel: kategorien Dyr- hund, katt, sau, ku osv.

Det vil også være viktig å legge til rette for setningsstartere som passer til personen og som gjør det mulig å etablere kontakt og deltakelse, kunne fortelle om seg selv og gjøre det mulig å avslutte på en hyggelig måte. Setningsstartere som blir benyttet må gi mening for den som skal bruke de, og det er viktig at det i så stor grad som mulig blir gjort i et samarbeid. En gutt på 3 år har andre behov for setningsstartere enn en på 13 eller 20 år.

Temasider er også viktig å ha tilgang på. Temasider samler begreper og ord knyttet til et tema, og gir rask mulighet til å snakke om dette spesifikke temaet. Det bør vektlegges at de skal gi tilgang til ord fra flere ordklasser, og kanskje noen setningsstartere om det aktuelle temaet. Da kan barnet kommunisere om temaet uten å måtte navigere seg frem og tilbake mellom kjerneord og ordlister. Kombinasjonen av disse ulike organiseringene kan benyttes i mange løsninger og er allerede tilgjengelig. Ved valg av løsning er det viktig å se på hvilke muligheter den tekniske/digitale løsningen har på slike ferdige oppsett.

Side 5 av 10