Til hovedinnhold

Autismespekterforstyrrelser

Sensoriske vansker

Hvordan vi oppfatter og opplever verden blir påvirket av informasjon vi tar til oss via sansesystemet. Den prosessen som skjer når barnet samler inn informasjon gjennom sansene, tolker og forstår verden kalles for persepsjon.

Mange barn med autismespekterforstyrrelser har en eller annen form for sansevarhet. Det innebærer at hjernen tolker eller opplever sanseinntrykk annerledes enn det som er vanlig.
Man kan være hypersensitiv (overfølsom) eller hyposensitiv (underfølsom) i en eller flere sansekanaler, som hørsel, syn, berøring, lukt og smak.

Hva man er sansevar på, og graden av det, er svært individuelt. Se eksempler:

Hørsel:

 • Lyder kan oppleves som forstyrrende, plagsomme eller smertefulle.
 • Det kan være vanskelig å skille ut viktig informasjon.
 • Hører alle lyder like høyt.
 • Hører lyder andre ikke hører.
 • Andre reaksjoner på vanlige hørselsinntrykk.

Syn:

 • Sterkt lys eller lysrør kan være ubehagelig (noen lys blinker raskt av natur).
 • Reflekser laget av lys kan være ubehagelig og forstyrrende.
 • Det kan oppleves en sterk kontrast mellom lys og skygge.
 • Ulike mønstre kan oppleves som rotete og ubehagelig.
 • Farger blir sterkere.
 • Mange synsinntrykk på en gang, vanskelig å ha fokus på det som er viktig.

Lukt:

 • Overveldende lukter.
 • Kan lukte ting mye sterkere og enn vanlig.

Smak:

 • Sterke preferanser.
 • Intense og vonde smaker.
 • Vanskelig å blande smaker.
 • Ulike konsistenser kan være ubehagelig og vanskelig å ha i munnen.
 • Smaker nyanser veldig sterkt. Vann fra springen er for eksempel ikke det samme som vann fra en annen spring.

Berøring:

 • Annerledes respons på smerte.
 • Kjenner ikke om det er for varmt eller kaldt.
 • Ting føles intenst og vondt mot huden (for eksempel: dusjstrålen).
 • Må være forberedt på å være nær noen, for eksempel er det å stå i kø er vanskelig.
 • Klær må kjennes likt ut, og behagelig.
 • Hygiene kan være vanskelig.

Side 9 av 13