Til hovedinnhold

God skolestart med nedsett høyrsel

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Fra ord til orden

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

GOD ASK

Mobil og nettbrett for synshemmede

Windows 10 og Office på PC for elever med nedsatt syn

Lær norsk tegnspråk

Visuell tegnordbok

Norsk tegnordbok

Struktur og forutsigbarhet

Barnekonvensjonen

Hørsel og fysisk tilrettelegging