E-læring | www.statped.no

E-læring

Statped tilbyr e-læring innen spesialpedagogikk. 

Her er noen av tilbudene våre – lær når det passer deg. 

God skolestart med nedsett høyrsel

E-læring med informasjon og innspel om kva som er viktig å ta omsyn til i overgangen mellom barnehage og skole. 

Barnekonvensjonen

Om rettigheter for barn til å bli hørt og gi uttrykk for egen mening. Passer for deg som jobber med barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. 

Gå til e-læring

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

E-læringsressurs om å utvikle og støtte opp om kommunikasjon hos mennesker med forsinket eller manglende talespråk. Passer for fagpersoner, pårørende og brukere av ASK.

 

Gå til e-læring

GOD ASK

Om å bli ein god kommunikasjonspartnar for små barn som treng alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK). Passar for barnehagepersonale og pårørande. 

Gå til e-læring

Struktur og forutsigbarhet

Om behov og tilrettelegging – og om muligheter med digitale verktøy. Passer for pedagoger og foreldre som har barn med slike behov.

Gå til e-læring

Mobil og nettbrett for synshemmede

Om å lære en synshemmet å bruke smarttelefon eller nettbrett. Passer for personale i grunn- og voksenopplæring og PPT. 

Gå til e-læring

Windows 10 og Office på PC for elever med nedsatt syn

Om tilpasninger og muligheter – veilednng og konkrete tips. Passer for lærere som skal tilpasse sammen med elever med nedsatt syn. 

Gå til e-læring

Grunnleggende tegnspråk

Om hva tegnspråk er, og hvordan du kan øve på å lære tegn. Passer for deg som vil lære grunnleggende norsk tegnspråk. 

Gå til e-læring

Visuell tegnordbok

Lær tegn i norsk tegnspråk for mat, drikke, kjøkkenutstyr, klær og dyr. Passer for deg som vil lære tegn ved å klikke på bilder. 

Gå til e-læring

Norsk tegnordbok

Lær norsk tegnspråk ved å klikke på ord og se tegn. Passer for deg som vil lære noen bestemte eller mange tegn. 

Gå til e-læring

Hørsel og fysisk tilrettelegging

Grunnleggende kunnskap om lyd, hørsel, hørselstap og tekniske hjelpemidler. Særlig for deg som skal legge til rette for godt læringsutbytte for hørselshemmede. 

Gå til e-læring

Språklydsvansker

Om hva språklydsvansker og fonologiske vansker er. Særlig for deg som skal kartlegge med tanke på tiltak for barn i opplæringen.  

Gå til e-læring

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!