Til hovedinnhold

Den inkluderende samlingsstunden

E-læring om muligheter og utfordringer i tilrettelegging for barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet.

Målgruppe: Barnehagepersonale, men kan også være nyttig for alle som jobber med barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet.

Tidsbruk: Ca. 4 timer

I tillegg må du beregne tid til refleksjonsoppgaver og/eller utprøvingsoppgaver.

Læringsmål

E-læringen er bygget opp av to moduler:

  • Modul 1 er praksisrettet
  • Modul 2 gir deg mulighet til å gå mer i dybden av teorien

Gjennom e-læringen vil du følge:

  • Emma og Khalid, to barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet.
  • Leder samlingsstunden, ofte en pedagogisk leder. I e-læringen vil lederen også bli omtalt som Blekkspruten.
  • Hjelperen har særskilt ansvar for å støtte Emma og Khalid under samlingsstunden, samt 1:1 samvær ellers i barnehagen.

E-læringen kan gjennomføres som eget studium, men vi anbefaler å jobbe med innhold og se videoer sammen i personalet. Fokuser på det som fungerer bra i dag. Bruk refleksjonsspørsmålene og utprøvingsoppgavene som utgangspunkt for samtaler og viderutvikling av rammer, rutiner og opplegg dere allerede har og utfører. Innholdet i e-læringen er ikke uttømmende, men ment som inspirasjon til å skape samlingsstunder som inkluderer alle barna i barnehagen.