Til hovedinnhold

Ervervet hjerneskade i skolen

Læring

Læring blir som regel mer utfordrende når en elev får usynlige vansker (kognitive vansker). Eleven må kanskje lære på en annen måte enn tidligere. Kanskje må han bruke sansene på en annen måte enn før. Eleven kan trenge forklaringer og forenklinger, og ha behov for mange pauser. Tankefunksjoner går generelt saktere, og han kan streve med å gjøre flere ting samtidig.

For å lære må man bygge på ressurser og sterke sider. Motivasjon og mestring er viktige faktorer. Målene må være spesifikke, målbare, attraktive, realistiske, tidsbestemte, og kunne evalueres. Konteksten man lærer i er vesentlig. Tidlig innsats og inkludering i fellesskapet er viktig for å nå målet. Bedring skjer over tid, og evnen til å lære vil være i utvikling gjennom hele livet.

Side 6 av 7