Til hovedinnhold

Ervervet hjerneskade i skolen

Skole - hjem samarbeid

Samarbeid mellom skole og hjem er en viktig faktor for at hverdagen og rehabiliteringen skal fungere godt ifølge Opplæringsloven § 1-1 om skole-hjem samarbeid.

Foreldre er sårbare i et slikt samarbeid, og har ofte hatt en tøff tid i en akutt fase etter at skaden har oppstått. Foreldre er avhengig av en skoleledelse, lærere og PPT som lytter til og imøtekommer deres tanker, ønsker og behov.

Loggbok kan være et godt hjelpemiddel slik at foreldre vet hvordan skolehverdagen har vært, og lærere vet om eleven har sovet dårlig og har konsentrasjon og kapasitet deretter.

Side 3 av 7