Til hovedinnhold

Nevropedagogikk

Nevropedagogikk benyttes aktivt som forståelsesramme for barn og unge med ervervet hjerneskade av rådgivere som arbeider med denne brukergruppen i Statped. Nevropedagogikk er kunnskap om hjernen og dens funksjoner, og forbindelsen mellom hjerne og atferd omsatt til en pedagogisk praksis.

Hva er nevropedagogikk?

Didaktisk relasjonsmodell