Introduksjon fra ord til orden | www.statped.no

Fra ord til orden

Introduksjon fra ord til orden

Barn, elever med store språkvansker eller lite erfaring med språket mangler ofte gode språkferdigheter for å arbeide med oppgaver og være aktive i refleksjon og diskusjoner. Her presenteres noen utfordringer og muligheter i pedagogisk tilrettelegging.

Side 2 av 7

Fra ord til orden er en metodikk for trinnvis utvikling av språkferdigheter, fra ordkunnskaper og beskrivende språk, til mer avansert språk for planlegging og refleksjon.

Mer om metodikk og tilpasning til barn og elever med ulike utfordringer finnes i Egeberg (2022) Flere språk, flere muligheter, Cappelen Damm Akademisk. 

Flere språk, flere muligheter.jpg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!