Til hovedinnhold

Fra ord til orden

Oversikt over metodikken

Fra ord til orden består av fire nivåer av språkferdigheter som bygger på hverandre. Først ordkunnskaper, deretter ordene bruk i beskrivende setninger. Disse språkferdighetene er igjen grunnlag for å bygge språk til å reflektere over og analysere ulike utfordringer og muligheter, og den mest abstrakte språkbruken som er å kunne undersøke ulike mulige konsekvenser og utfall av alternative valg og løsninger.

Side 5 av 7

Mer om metodikk og tilpasning til barn og elever med ulike utfordringer finnes i Egeberg (2022) Flere språk, flere muligheter, Cappelen Damm Akademisk 

Flere språk, flere muligheter.jpg