Flerspråklighet

I Norge i dag er det å forholde seg til flere språk på ulike måter en selvfølge. I vårt daglige liv hører eller bruker de fleste av oss for eksempel engelsk på ulike måter, selv om vi kan beherske språket i ulik grad. Ganske mange bruker eller forstår også ett eller flere andre språk i tillegg til norsk eller samisk. Det gjelder også barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Etterutdanning i flerspråklighet og utredning

Gratis etterutdanning i flerspråklighet og utredning for ansatte i PP-tjenesten. Meld deg på innen 20. mai 2021 (med forbehold om at kurset blir fulltegnet før fristen). 

Faglig innhold og praktisk informasjon

Spør oss

Spør oss om spesialpedagogikk og tiltak for barn og elever med særskilte opplæringsbehov. 

Ring, chat eller send oss en e-post. Hver tirsdag har vi nettmøter fra 8-8.30 og 15.00-15.30.

Vi drøfter anonymiserte saker med deg.

Mer informasjon om vårt tilbud finner du her

Tidlig oppfølging av flerspråklige barn

Prosjekt som har vurdert rutiner og god pedagogikk ved oppstart i barnehagen for barn med flerspråklig bakgrunn. Prosjektet har hatt som mål å øke bevissthet og pedagogisk kompetanse hos ansatte gjennom innsikt i barnets og familiens bakgrunn, og samarbeid om utprøving av pedagogisk tilrettelegging.

Les prosjektrapporten

Samtaleguide om flerspråklige barns språkutvikling

Å utrykke seg på flere språk kan være vanskelig for minoritetsspråklige barn. I denne samtaleguiden fra Udir får du et vektøy som kan brukes i foreldresamtaler for å få mer kunnskap om flerpsåklige barns språkutvikling.

Det faglige innholdet er utviklet av Statped.

Les mer om samtaleguiden

Tilrettelegging for nyankomne elever i ungdomsskolen

Prosjektrapport om organisering, metodikk og tidlig identifisering av oppfølgingsbehov for elever som nylig har kommet til Norge.

Les rapporten

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!