Til hovedinnhold

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

Elevens språkvansker – hva kan være årsakene?

Viktig å vurdere når opplæringsspråket og kunnskaper ikke utvikler seg som forventet:

  • For lite erfaring med språk, ord som brukes i undervisningen?
  • For lite erfaringer med og kunnskap om det tema man jobber med?
  • Har tilretteleggingen vært godt nok tilpasset elevens behov?

Noen flerspråklige kan også ha en medfødt, utviklingsmessige språkforstyrrelse. Vi ser nærmere på hvordan det kan det arte seg i skolehverdagen. Også her er det viktig se sammenhenger med bakgrunn og erfaring.

Tilleggsvansker både ved lite erfaringer og utviklingsmessige språkforstyrrelser kan være faglige vansker, at eleven misforstår, ikke husker beskjeder eller er passiv faglig og sosialt. Det er viktig å vurdere om disse vanskene henger sammen med språkferdighetene, eller om eleven har andre utfordringer vi må ta hensyn til.

Side 4 av 10