Til hovedinnhold

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

Referanser og utdypende fagstoff

Statped sin side om flerspråklighet

Statped sin side om utviklingsmessige språkforstyrrelser

Spørreskjemaet "20 spørsmål om språkferdigheter"

Rapport om et prosjekt om foreldresamarbeid: Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen

Mer om referert modell og metodikk for utredning og pedagogiske basert vurdering finner du i: Egeberg (2016): Minoritetsspråk og flerspråklighet. Cappelen Damm Akademisk

Statped har en gratis etterutdanning i flerspråklighet og utredning for ansatte i PP-tjenesten gis som e-læring.

Side 10 av 10