Til hovedinnhold

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

Vurdering og utprøving

Er det en rimelig sammenheng mellom erfaring og språkutvikling? For å svare på det må det være god informasjon om tidligere erfaring og læring.
Pedagogisk basert vurdering: Utprøving av tilrettelegginger og forståelse i bygget inn i pedagogikken. Det kan gjøres både gjennom forarbeid og som vurderinger i selve undervisningen.

Skolens pedagogiske vurdering er et viktig grunnlag for en eventuell videre utredning hos PPT.

Side 8 av 10