Til hovedinnhold

Barn med ADHD og språkvansker i barnehagen. Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås?

ADHD og språkvansker forekommer ofte sammen.

  1. Kategori: Språkforstyrrelser, Dysleksi, AD/HD, Barnehage, Artikler, Tidlig innsats
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: pdf
  5. Utgiver: Norsk Tidsskrift for Logopedi
  6. Forfatter: Torun Einbu og Yulia Haugland
I denne artikkelen vil vi sette lys på kjennetegn for begge vansker, hva som kan karakterisere sameksistens og hvordan man kan identifisere og skille vanskene frahverandre. Vi ser også på felles kognitive årsaksfaktorer og noen prinsipper for pedagogisk tilrettelegging i barnehagen.

Artikkelen er publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi nr 1/2018 s. 6 -10.