Forskning og utvikling (FoU)

Statped er bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren og praksisfeltet. 

Vi arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning. Gjennom utviklingsarbeid fremstiller vi nye læringsressurser og tjenester for det spesialpedagogiske feltet.

Kontakt  oss om FoU.

Hvilken hjelp hjelper når barnet stammer?

- Verdien av å se enkeltmennesket og få fram deres personlighet kan ikke undervurderes i behandlingen av personer som stammer, sier logoped Hilde Sønsterud til forskning.no.