Til hovedinnhold

Ordforrådet – to artikler om en leksikalsk database

To artikler presenterer databasen «Ordforrådet» og gir eksempler på bruksområder. Hvilke ord er enkle å lære, og hvilke er vanskelige? Hvorfor er noen ord vanskeligere å hente fram fra hjernen enn andre?

Ordforrådet logo Universitetet i Oslo
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Språkforstyrrelser, Afasi
  2. Språk: Norsk/engelsk
  3. Format: PDF/HTML
  4. Utgiver: Norsk tidsskrift for logopedi / Clinical Linguistics & Phonetics
  5. Forfatter: Marianne Lind, Hanne Gram Simonsen, Pernille Hansen, Elisabeth Holm og Bjørn-Helge Mevik

Les mer om «Ordforrådet» – en database med over 1600 norske ord.

Forskning og utvikling

Marianne Lind, Hanne Gram Simonsen, Pernille Hansen, Elisabeth Holm og Bjørn-Helge Mevik (2013). «Ordforrådet» – en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi, 59,1 (18-26). 

Marianne Lind, Hanne Gram Simonsen, Pernille Hansen, Elisabeth Holm og Bjørn-Helge Mevik (2015). Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics, 29 (276-290).