Til hovedinnhold

Tospråklig i flerspråklig læringsmiljø

Minoritetsspråklige barns egne opplevelser av å være tospråklige. En intervjustudie med barn i femte klasse i Norge som hadde tyrkisk eller urdu som morsmål.

Helene Fulland
  1. Kategori: Flerspråklighet, Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Bokmål
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Format: HTML
  4. Utgiver: Statped 2016
  5. Forfatter: Helene Fulland