Hjemmeundervisning av elever med særlige behov

Idébank om bruk av digitale ressurser når skoler er stengt som følge av koronavirus. 

Sosial fungering

Sosiale historier og oppskrifter med mobil og nettbrett til støtte for elever som trenger å mestre sosial fungering og samspill. 

Struktur og forutsigbarhet

Digitale verktøy til støtte for elever som behøver struktur og forutsigbarhet, også når de får hjemmeundervisning. 

Omvendt undervisning

Metodikk og digitale ressurser til støtte for hjemmeundervisning av elever med særlige behov. 

Gratis digitale skolebøker for elever, lærere og skoler

Skolelydbøker

Skolelydbøker til elever som av ulike årsaker strever med å lese. 

BrettBoka

Tilgang til skolebøker i digital utgave til og med 31. juli.

Lurer du på noe?

Spør oss om særlige opplæringsbehov og bruk av digitale ressurser. Tjenesten er gratis. 

Telefon 22 90 28 88 (hverdager 08.00–15.30)

E-post spor-oss@statped.no

Chat

Dagens digitale rådgiver-vakt

Advarer mot tapt læring og utenforskap (vg.no)

– Digitalisering gir muligheter til læring, men har også sine begrensninger. Relasjonell læring og sosial tilhørighet er viktig for sårbare barn, sier Tone Mørk, Statpeds direktør. 

Råd til foreldre om læring hjemme

Elevkanalen.no

Statped tilrettelegger nyheter og ressurser til norsk tegnspråk.