Til hovedinnhold

Språk, lytting og kommunikasjon i første leveår for barn med hørselstap

Lytteutvikling (0−1 år)

Når små barn med nedsatt hørsel skal bruke hørselen sin til å forstå og utvikle talespråk, må de lære seg å lytte og utvikle lytteferdigheter.

Lytteutvikling hos barn med nedsatt hørsel

Lytteutvikling er en vedvarende prosess, og å lære å lytte er utvikling i en gitt rekkefølge. Starten er å oppdage lyder, og målet er å forstå og bruke talespråk.

  • Å oppdage lyd vil si å bruke evnen til å respondere på lyder eller om lyder ikke er der.
  • Å diskriminere lyd vil si å bruke evnen til å oppfatte likheter eller forskjeller mellom to eller flere språklyder. Barnet lærer seg å legge merke til ulikhetene og til å respondere på forskjellige lyder.
  • Å identifisere lyd betyr å bruke evnen til å respondere på språklyder som representerer ting eller handlinger. Barnet kan allerede i denne fasen peke på rett objekt eller bilde og/eller skrive/tegne hva det hører.
  • Å forstå lyd handler om at barnet viser at det forstår meningen med talen ved å svare på spørsmål, følge en instruksjon, omformulere og delta i en samtale.

Lytteutvikling er også en spirallignende prosess. Når barnet forstår hva det hører, vil det også kunne bruke talespråklyder til å uttrykke seg. Barnet sier hva det hører.

Her er en digital barnebok som er ment å motivere hørselshemmede barn til å øve opp evnen til å lytte: Lære å lytte (erher.no)

Lytteutvikling hos barn med normal hørsel

Hovedpunktene i den tidlige lytteutviklingen til et barn som er født med normal hørsel, er nyttige referansepunkter for å følge lytteutviklingen til barn med nedsatt hørsel.

Side 4 av 4