Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap hos voksne

Syn og hørsel hos eldre

Med alderen svekkes sansene våre. Både syn og hørsel blir redusert hos de fleste av oss med årene. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig redusert.

Bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging i hjemmet eller på sykehjemmet er tiltak som kan kompensere for sviktende syn og hørsel og bidra til en bedre hverdag. Omgivelsenes kunnskap og holdninger er også viktig i denne sammenheng.

Les mer på Syn og hørsel hos eldre (dovblindhet.no)

Side 6 av 6