Til hovedinnhold

Sareptas afasikrukke

BRA & talepraksi

Innfallsvinkel til arbeid med person med afasi og taleapraksi

Lysarkene som er kopiert nedenfor beskriver hvordan dataprogrammet "BRA for windows" kan brukes i arbeid med noen taleapraktikere.

I programmet BRA velger en ut type / antall ord som det er relevant å arbeide med.

Datamaskinen blir et "nøytralt medium". Det å (forsøke å) gjenta ordet mange ganger blir dermed ikke like ”unaturlig”/tungt for taleapraktikeren, som det å sitte å forsøke å utføre en tilsvarende oppgave vis à vis logopeden.

Arbeid ved maskin

Eksempel på arbeid foran maskin: Konfrontasjonsbenevning og matching -med vekt på første lyd.

Eksempel:

  1. Dataprogrammet BRA - benevning, avskrift, finn bokstav.
  2. Ser på bildet.
  3. Hører lydklangbildet i eget hode (mental trening).
  4. Hører maskinen si ”Dette er kake. Skriv ordet kake.”
  5. Skriver av ordet.
  6. Finner første bokstav i ordet: _ake
  7. Forsøker å gjenta ordet hver gang maskinen sier det.

Maskinen som et nøytralt medium. Mange repetisjoner. Fokus på ordfremkalling og på ordets første lyd.

Mål :

  • Mestringsopplevelsen - "Jeg kan!"
  • Innlæring av et antall nøkkelord.
  • Språklig/ talemessig selvhjelpsstrategi.

Side 8 av 43