Til hovedinnhold

Sareptas afasikrukke

Motta instruksjon og tegne

Disse øvelsene kan passe for personer med mild afasi.

  1. Logopeden leser et stye med ca 100-200 ord. Man kan lese stykket to ganger hvis nødvendig. Så kommer logopeden med spørsmål til stykket som afatikeren svarer på skriftlig
  2. Klienten har blyant og papir tilgjengelig, og får instruksjoner av logopeden. Disse kan være for eksempel:
Tegn en liten sirkel inni et større kvadrat.
Tegn et hus med to piper, tre vinduer og en dør.
Tegn to parallelle horisontale linjer.

Side 14 av 43