Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Formidling

Læreren kan formidle fagstoff til sine elever på ulike måter. Elever kan formidle kunnskap og meninger gjennom video, bildefortelling og lydopptak.

Gutt skriver på PC
"Det er enklere for meg å lære når det både er lyd og bilder" (gutt 14 år)

Mange elever med lese- og skrivevansker har godt støtte i bilde og lyd. De får bedre forståelse for fagstoffet gjennom å se og erfare. Formidling av budskap kan gjøres på andre måter enn ved å skrive. Visuelle virkemidler er også en god måte for elevene å få vist kunnskap på. Når elevene kan bruke video, bildefortelling, lydopptak og diktering er det lettere for dem å få vist hva de kan, de er produsenter og kan ta aktiv del i læringen. Erfaringer fra skoler viser at elever som får bruke video som metode i læringsarbeidet sitt, kan oppleve økt motivasjon og mestringsfølelse. Bruk av bilde og video hjelper mange til å bearbeide det de lærer slik at de forstår det bedre.

Vi anbefaler at elever som har utfordringer med å lese og skrive får vist hva det kan gjennom andre kanaler enn ren tekstproduksjon.

Hvordan kan læreren formidle fagstoff?

Læreren kan lage læringsressurser som alle elever kan bruke og elevene kan selv produsere bøker. Book Creator eller Nearpod er to apper som gir deg mulighet til å formidle på mange ulike måter. Omvendt undervisning kan også være en god måte for læreren å formidle kunnskap på. Ved å variere mellom skrift, tale, bilde og video, ivaretar du elevenes forskjellige behov. Når en felles læringsressurs for klassen inneholder flere veier til kunnskap, kan alle finne sin inngang og ulike formidlingsmåter likestilles.

Her er noen tips

Gutt tar bilde av leker med iPad
"Jeg husker bedre hva jeg har lært når jeg kan ta bilde av det" (Gutt 9 år)

Hvordan kan elevene formidle kunnskap og meninger?

Mange elever får ikke uttrykt sine kunnskaper og meninger gjennom tekst.
Barneombudets rapport «Uten mål og mening?» (2017) slår fast at elever med særskilte behov ikke blir hørt i saker om sine utfordringer i skolen. Elevenes rett til medvirkning slås fast i Opplæringsloven, LK20 og i Prinsipper for opplæringen. De har rett til å si sin mening om hvordan de opplever undervisningen og miljøet på skolen. Det er derfor svært viktig at lærer legger opp til at elevene kan uttrykke seg på den måten som passer dem best. De kan lage filmer, tegneserier, podkaster med mer.

Skolen har ofte tilgang på mange digitale program/verktøy. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i det skolen har og bruke disse.

Eksempler på aktuelle læringsressurser:

Lage film

Lage tegneserie

Lage digital bok​

Lage Tankekart

Les mer:

Anna Vagin (2018): Play. Pause. Learn. Media as Social-Emotional Learning Material

Side 18 av 18