Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Bruk av lydbøker for elever med ulike utfordringer

Nedsatt syn

For elever med nedsatt syn vil en papirbok ofte være utilgjengelig. De er avhengige av å få teksten lest opp eller kanskje også benytte punktskrift. Skolebøker er ofte litt uoversiktlige. De har rammer, tabeller, bilder og illustrasjoner og i en tilrettelagt Daisy-lydbok er det “ryddet” slik at det er enklere å få sammenheng i teksten.

Elever med synstap kan også ha behov for en spesiell avspiller for lydbøker. Vi kaller dem Daisy-spillere. Spilleren kan de søke om fra NAV-Hjelpemiddelsentralen.

Les mer om Skolelydbøker på DAISY- spiller

Dysleksi

Elever med dysleksi kan bruke lang tid og mye krefter på å avkode en tekst. Ofte vil de også lese feil eller gjette på ord i teksten. Dette kan føre til at de ikke får med seg innholdet eller misforstår. De kan ha stor nytte av å få teksten lest opp samtidig som den markeres på skjermen. På denne måten vil de hele tiden vite hvor de er samtidig som ordbilder knyttes til lyden av ordet.

Språkvansker

Elever med språkvansker har ofte også lesevansker. Lydboka kan støtte elevens avkodingsvansker, men det er ingen ekstra forklaring til ord og begreper i lydboka. Læreren må tilrettelegge for disse elevene på samme måte som når de bruker en papirbok. Dette kan gjøres blant annet med å gå gjennom alle ord og begreper eleven strever med på forhånd slik at eleven ikke møter for mange uforståelige ord og begreper underveis.

Nedsatt hørsel

Elever med nedsatt hørsel kan ha nytte av lydbok. Med gode hodetelefoner kan de ha lettere for å oppfatte lydene i språket og fjerne forstyrrelser fra andre lydkilder. Det er også mulig å høre lydbok direkte gjennom høreapparater. Elevene har gjerne papirboka foran seg og lyd på øret for å:

  • Øve på å lytte / bli trygg på at det du hører er det du leser
  • Øve på å høre intonasjon og trykk i opplest tekst
  • Høre et ord mange ganger for å lære ordet

Mange av elevene med hørselstap har også leseutfordringer og har støtte i å lese/lytte samtidig blant annet for lettere å kunne forstå innholdet i en tekst.

Fysisk funksjonsnedsettelse

Elever som av fysiske årsaker ikke kan holde en bok, kan lytte til teksten og få med seg innholdet. Bøkene, som leveres av Statped og Tibi, kan brukes både med bryterstyring og øyestyring.

Side 10 av 18