Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Talesyntese

Talesyntese er en funksjon som leser opp tekst på din digitale enhet. Du kan få teksten opplest i det tempoet du ønsker og lytte til den så mange ganger du trenger. For mange er dette helt nødvendig.

Gutt jobber på iPad i klasserommet.
"Veldig nyttig for meg. Nå trenger jeg ikke være avhengig av at voksne skal lese for meg." (Gutt, 13 år)

Hvem er talesyntese ekstra viktig for

For elever som har utfordringer med avkoding, kan talesyntese være til god hjelp. Mange med språk-, lese- og skrivevansker har vansker med å lese seg til kunnskap.

Personer som har synsutfordringer, har stor nytte av å få tekst opplest. For elever som strever med å lese med øynene er det viktig å få mulighet til å bruke talesyntese, dette kan føre til mer selvstendig jobbing, motivasjon og mestring. Dette er viktige elementer i læring.

Å få tekst opplest er noe alle elever kan ha nytte av, men for elever som strever med avkoding kan det være helt nødvendig for å få tilgang til innholdet i teksten.

Talesyntese funger på de fleste språk. Mange som har leseutfordringer synes det er ekstra vanskelig å lese på fremmedspråk. Da kan bruk av talesyntese være en god hjelp.

For de som har andre morsmål enn norsk, kan det å lytte til opplest tekst på norsk være en god støtte. Det kan hjelpe både på forståelse og syntaks.

Her kan du se video om å oversette tekst

Kjært barn har mange navn

Hvordan bruke talesyntese

For å få teksten lest opp må du markere den. Det er mange måter å bruke talesyntese på. Du kan bruke den på enkeltord, deler av tekst eller hele tekster. Bruken vil variere fra person til person og fra tekst til tekst. Ved skriftlig arbeid, som på tastatur eller med diktering, er det en god strategi å la elevene lytte til det de har skrevet. Da har de mulighet til å jobbe prosessorientert og forbedre sin egen tekst.

Skjermlesere for blinde og svaksynte

Personer som har synsutfordringer, har stor nytte av å få tekst opplest. De kan bruke talesyntese og skjermleser. For personer som er blinde eller ser så dårlig at de ikke kan lese på skjerm, finnes det skjermlesere som leser opp alt på skjermen.

Her kan du lese mer om skjermlesere

Talesyntese på prøver og eksamen

Elever kan ha rett til å bruke talesyntese på prøver eller eksamen.

Les mer om tilrettelegging på eksamen her på Udir.no

Her er lenker til noen av utviklerne som leverer talesyntese

Side 7 av 18