Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Talesyntese på ulike enheter

Talesyntese Android

For å sette på tekstopplesing på Androidenheter går du til Innstillinger og velger Tilgjengelighet. Der finner du Installerte tjenester. Gå inn på Tekstopplesing. Slå den på og tekstopplesingsfunksjonen legger seg inn i tilgjengelighetsfunksjonen. Tilgjengelighetsknappen legger seg helt nederst på skjermen. Med den knappen slår du på og av tekstopplesing.

Talesyntese Chromebook

For å sette på tekstopplesing på Chrombook går du til Innstillinger og velger Tilgjengelighet. I Tilgjengelighet finner du Tekstopplesing. Når du trykker på den legger den seg nederst på skjermen med symbolet lyd. Når du ønsker å få tekst opplest trykker du på symbolet for Tekstopplesning og setter markøren der du ønsker å starte opplesing.

Talesyntese iPad og iPhone

På iPad og iPhone setter du på talesyntese ved å gå til Innstillinger og velge Tilgjengelighet. Under gruppen syn velger du opplest innhold. Du slår på Les opp markering. Det kan være lurt å slå på Uthev innhold. Da er det lett å se teksten som leses opp.

Under stemmer kan du velge stemme og laste ned forbedrete utgaver. Det finnes stemmer på en rekke språk. Du kan også bestemme hastigheten på opplesingen og få opplest tekst mens du skriver.

Her kan du se en video om hvordan du slår på talesyntese på iPad/iPhone:

Talesyntese Mac

Du slår på talesyntesen ved å gå til Systemvalg og velge Tilgjengelighet. I tilgjengelighetsmenyen velger du Tale. Du velger språk og kan laste ned flere stemmer på forskjellige språk. Du kan også bestemme hastigheten stemmen skal lese på.

Du må krysse av for Uttal markert tekst når tasten holdes nede. Du kan selv velge hvilke taster som skal brukes for å starte opplesing.

Her kan du se en video av hvordan du slår på tale syntese på en Mac.

Talesyntese Office 365

For å få lesestøtte i Word i Office365 bruker du funksjonen Engasjerende leser. Du finner den ved å gå til Visning og velge Engasjerende leser. Du får da en grønn pil og en knapp for innstillinger av lyd. Du kan velge mellom mann og kvinnestemme og justere hastigheten. Øverst i arket har du innstillinger for tekst, grammatikk og leseinnstillinger.

I Outlook har du Les høyt-knappen i båndet under menyen Melding.

Side 8 av 18