Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Utvidet skrivestøtte

Mange strever med å stave ord og formulere setninger. Når du skriver digitale tekster kan du bruke stavekontroll, for eksempel i Word. Noen har behov for mer støtte og bør prøve et utvidet skrivestøtteprogram. Denne typen program har lydstøtte, håndterer flere feil per ord og har ordfullføring.

Kjært barn har mange navn

Utvidet skrivestøtteprogram

Utvidet skrivestøtteprogram som AppWriter, CD-ord, IntoWords, Lingdys og Textpilot er utviklet for å gi hjelp til de som strever med rettskrivning. Du får lister med forslag til ord. Du kan plukke ut ordet du vil skrive dersom du kjenner det igjen. Det er mange funksjoner og verktøy i programmene. Mange tror at et slikt program “fikser” elevens utfordringer.

Men:

  • for at eleven skal få utbytte av programvaren er det nødvendig at skolen kjenner programmet og gir god opplæring og støtte.
  • selv om eleven bruker programvaren godt, vil det fortsatt være ressurs- og tidkrevende for eleven å produsere tekst.

Ved å sørge for riktige valg i Innstillingene tilpasser du programmet, slik at eleven får best mulig støtte i sitt skrivearbeid ut fra sine behov.

Prediksjon

Vi kaller det prediksjon eller ordfullføring når programmet gir forslag på ord før det er ferdigskrevet og du slipper å skrive hele ordet. Programmene kan også foreslå neste ord i setningen. Prediksjon kan være en effektiv måte å produsere tekst på. På telefoner og nettbrett blir prediksjon mye brukt.

Lydstøtte

I et utvidet skrivestøtteprogram har du som oftest talesyntese. Talen kan lese opp bokstavlyd, ord og setninger. Du hører hva du skriver. Når du lytter til teksten din kan du oppdage feil i rettskriving, setningsbygning og tegnsetting.

Å høre bokstavlyden når du trykker en tast gir god mulighet for å automatisere sammenhengen mellom bokstav og lyd. Dette er en viktig forutsetning for å knekke lesekoden. Noen har behov for å høre hver enkel lyd når de skriver, mens andre vil høre hvert ord. For de som har kommet lenger i sin skriveutvikling holder det ofte å få tilbakemelding på setningsnivå. Eleven bør i samarbeid med lærer finne den strategien som er mest hensiktsmessig.

Gutt lytter til tekst på iPad
«Liker veldig godt at jeg kan høre på det jeg har skrevet. Det er til hjelp når jeg skriver» (Gutt, 12 år)

Stavekontroll

Stavekontroll finnes i alle de vanligste tekstbehandlerne og for noen kan det gi god støtte i rettskrivningen. I et utvidet skrivestøtteprogram er stavekontrollen laget spesielt med tanke på skrivefeil personer med dysleksi gjør. Programmene gir hjelp også når du begynner på feil bokstav eller har flere feil i ordet. Hvis eleven skal få godt utbytte av programmet må læreren kjenne til alle funksjoner og innstillinger og sørge for at eleven kan utnytte dem.

Elever har ulike tilnærminger til skriveprosessen. De vil derfor velge forskjellige måter å arbeide på.

  • Noen vil bare skrive i vei og ikke tenke på verken stavefeil eller grammatikk. De er opptatt av å formidle. I neste fase vil de gå inn i teksten og rette stavefeil og kanskje lytte til teksten med talesyntese for å få hjelp med tegnsetting og sammenheng.
  • Andre elever vil ikke skrive med mindre de er sikre på at ordet er stavet rett og har riktig betydning. Da kan de bruke talesyntesen mens de skriver og få lest opp ord og/eller bokstavlyd. I tillegg kan de bruke stavekontrollen og ordbokverktøyet aktivt underveis.

For noen er det å skrive for krevende, til tross for gode skrivestøtteprogram. Da kan diktering være et godt verktøy.

Les mer om diktering her

Hjelp til å forstå ordets betydning

Flere av skrivestøtteprogrammene har ordbøker som gir forklaringer på ordets betydning. Dette er nyttig når:

  • når flere ord høres like ut
  • når du møter enkeltord du ikke forstår

Støtte fra NAV

Du kan søke om å få støtte fra NAV til et utvidet skrivestøtteprogram til enkeltelever, men skolen kan også kjøpe lisenser til alle elevene.

Les mer om rettighet til bruk av skrivestøtte her

Les mer om Datahjelpemidler på NAV

Det er tillatt med bruk av slike program til eksamen og prøver.

Her er lenker til noen av utviklerne som leverer utvidede skrivestøtteprogram

Side 15 av 18