Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Lupe

Lupe er en egen app som på iPad. I lupen kan du endre forstørringsgrad, juster lysstyrke, kontrast og fargekombinasjoner. Du kan også fryse et bilde, slik at det lagres midlertidig. En fordel med å lagre bildet midlertidig er at du kan ta bildet, og forstørre det opp uten at det lagres i kamerarullen. Derosm du ønsker det kan du også velge å lagre det på kamerarullen.

Denne videoen viser bruk av Lupe:

Lupe kan også legges i kontrollsenteret:

Den kan i tillegg slås på ved snarvei-funksjonen.

OPPGAVE: Lupe

  1. Åpne appen Lupe
  2. Forstørr med glidebryteren
  3. Frys bildet ved å trykke på den runde sirkelen nederst i midten
  4. Forstørr mer med glidebryteren eller knipeforstørring
  5. Juster fargekombinasjonene i bildet
  6. Lagre bildet på kamerarullen

Side 40 av 47