Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Lydbøker og digitale lærebøker

Barn og voksne med nedsatt syn og blindhet kan låne lydbøker hos Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur. Lydbøkene kan blant annet lastes ned i appen Tibi (apps.apple.com).

For å kunne låne bøker hos Tibi må du registrere deg på tibi.no.

Tibi har en side med spørsmål og svar om appen Tibi (tibi.no).

Statped produserer skolelydbøker for elever med synshemming og samarbeider med Tibi. Skolelydbøker kan derfor også lastes ned i appen Tibi. Her kan du få mer informasjon om skolelydbøker.

De fleste forlagene tilbyr digitale utgaver av lærebøkene. For elever med nedsatt syn kan det være nyttig å ha mulighet til å kunne bruke digitale utgaver. De gir muligheter for forstørring, markering, bokmerker mm. I mange av bøkene kan du også få teksten lest opp.

Side 45 av 47