Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Leservisning og Lytt til side

Safari har en Leservisning som er nyttig for mange med nedsatt syn siden du kan forstørre skriften, justere farger og fjerne reklame.

På bildene under ser du en nettside fra forskning.no. På skjermen er det ikke mulig å se hva artikkelen handler om, siden størsteparten av siden består av bilde og reklamer.

Ved å trykke på AA-symbolet til venstre i adressefeltet får du tilgang til en meny der du kan sette på Leservisning. Leservisning fjerner all reklame og unødvendige lenker. På bildet under ser du at det nå er mye lettere å oppfatte innholdet i.

Når Leservisning er aktivert får du opp en meny hvis du trykker på AA -symbolet:

I denne menyen kan du velge å gjøre teksten større, endre skrifttype (font) og endre fargene. Du kan under Nettstedinnstillinger i denne menyen velge om dette nettstedet alltid skal åpne seg med leservisning aktivert.

Når du gjør teksten større vil den ordnes nedover i en kolonne, slik at teksten ikke går ut av skjermen på sidene.

For å slå av leservisning trykker du på symbolet og velger Skjul leservisning, eller på tilbakeknappen for å gå til forrige side.

Som vi har vært inne på tidligere anbefaler vi at du setter på leservisning før du velger Les opp skjerm når du ønsker å få nettsider lest opp. Da vil ikke talesyntesen lese opp lenker, reklamer og andre forstyrrende elementer som ofte finnes på nettsidene.

Du kan velge å få en nettside lest opp ved å velge Lytt til side. Siden leses da opp med en KI-generert tale. Når Lytt til side er aktiv, får du opp en meny når du trykker på AA-symbolet:

I denne menyen kan du avsluttet lyttingen, hoppe frem og tilbake, sette på pause eller endre på talehastigheten. Hvis du avslutter lytting, kan du gjenoppta den senere. Den vil da forsette å lese fra der du stoppet den.

Dersom Leservisning og Lytt til side ikke er tilgjengelig, vil valget Vis leservisning og Lytt til side være grått. Disse er ikke tilgjengelig fra samlesider/forsider. Er du inne på en nettavis må du derfor gå inn på en artikkel før leservisning blir tilgjengelig.

Du kan velge å gjøre innstillinger slik at alle nettsider som har Leservisning tilgjengelig alltid åpnes med denne. Dette gjør du under Innstillinger > Safari > Leser, og huker av for Alle nettsteder.

Dersom du har en iPad med et eldre operativsystem (iOS 12 eller eldre) vil leservisningssymbolet være fire vannrette streker.

OPPGAVE: Leservisning

 1. Åpne appen Safari
 2. Gå inn på www.vg.no og gå inn på en artikkel
 3. Sett på leservisning ved å trykke på de to a-ene til venstre i adressefeltet
 4. Slå av leservisning når du er ferdig

OPPGAVE: Leservisning og Les opp skjerm

 1. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet)
 2. Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre
 3. Velg Opplest innhold
 4. Aktiver Les opp skjerm
 5. Åpne appen Safari
 6. Gå inn på www.vg.no og gå inn på en artikkel
 7. Sveip med to fingre fra toppen av skjermen og lytt til det som leses opp
 8. Aktiver leservisning og sveip med to fingre ned fra toppen av skjermen

Lytt til forskjellen i informasjonen du får lest opp

Side 33 av 47