Til hovedinnhold

iPad for personer med nedsatt syn

Justere graden av Zoom

Når Zoom er slått på kan du justere graden av forstørring ved å dobbelttrykke med tre fingre og så, uten å ta fingrene bort fra skjermen, dra med en eller flere fingre opp eller ned i skjermbildet. For mange krever det betydelig øvelse for å få til disse fingerbevegelsene.

Videoen viser hvordan du justerer forstørringsgraden på Zoom:

Du kan også justere graden av forstørring med glidebryteren som ligger i kontrolleren som du kan velge om skal vises eller ikke (se over).


OPPGAVE: Bruk av Zoom

 1. Aktiver Zoom
 2. Sett Zoom i område til Zoom i fullskjerm
 3. Gå tilbake til Hjem-skjermen
 4. Øk forstørrelsen ved å dobbeltklikk med tre fingre, og dra fra deg
 5. Beveg deg rundt på skjermbildet med tre fingre
 6. Reduser forstørrelsen ved å dobbeltklikk med tre fingre, og dra mot deg
 7. Gå tilbake til zoom-menyen (Innstillinger – Tilgjengelighet – Zoom)
 8. Gå inn på Zoomkontroller og aktiver denne
 9. Gå tilbake til Hjem-skjermen
 10. Trykk på kontrolleren og beveg deg rundt på skjermen
 11. Gå tilbake til zoom-menyen (Innstillinger – Tilgjengelighet – Zoom)
 12. Slå av Zoomkontrolleren
 13. Sett Zoom i område til Vinduszoom
 14. Flytt zoomvinduet rundt på skjermen ved å holde på «håndtaket» nederst

I enkelte apper for internett, e-post og tekstbehandling, kan en forstørre deler av skjermbildet uten Zoom. Da må du forstørre hvert skjermbilde for seg ved å dra to fingre fra hverandre på skjermen (knipeforstørring). Dette vil vi komme tilbake til i kapittelet om nettleseren Safari. I dette kapittelet har vi også lagt inn en oppgave som kombinerer bruk av Zoom og bruk av knipeforstørringen i nettleseren.

Side 13 av 47