Hvordan bruke Zoom?

Figur av laptop med konfansemøte på skjermen
Illustrasjon: Pixabay

Zoom er en av de mest utbredte løsningene for videokonferanser i skole og utdanning. I denne veilederen lærer du hvordan du kan bruke Zoom på en god måte, fortrinnsvis med hurtigtaster.

Zoom har ganske mye funksjonalitet. Her forklarer vi noen av de mest brukte funksjonene du har til rådighet som vanlig møtedeltaker. Disse gjør deg i stand til å være en aktiv deltaker i Zoom-møter.

Denne veilederen beskriver bruk av Zoom i operativsystemene Windows, macOS og iOS/iPadOS. Vi bruker appen Zoom Client for Meetings for Windows og Mac. Den kan lastes ned fra zoom.us/download. For iOS/iPadOS bruker vi appen ZOOM Cloud Meetings. Den finner du i App Store på mobiltelefonen eller nettbrettet ditt.

Gå direkte til beskrivelsen for din foretrukne plattform (Windows, macOS eller iOS/iPadOS):

Zoom for elever med særskilte behov

 • Zoom er i hovedsak godt egnet for elever med nedsatt syn. Zoom har noe funksjonalitet som elever med nedsatt syn kan dra nytte av. Det er mulig å bytte visningsoppsett, teksten i Chat kan forstørres, og mange av de viktigste funksjonene har hurtigtaster. Zoom fungerer dessuten godt med skjermleser. Hovedutfordringen er kontrasten i programgrensesnittet som kunne vært bedre.

  Zoom fungerer godt med de fleste av tilpasningsmulighetene som finnes i operativsystemet, som for eksempel forstørrelsesprogram og kontrastfarger. Men husk at slike funksjoner må prøves ut sammen med eleven. Du kan lese mer om hva slags tilpasninger du kan gjøre i operativsystemet her:

Zoom i Windows

 • Delta i eller forlate et møte

  Delta i et Zoom-møte

  Akkurat hva som skjer når du skal delta i et møte, vil avhenge av flere ting. Det vil for eksempel avhenge av hvordan du kobler deg opp og av hvilke innstillinger møtevert har satt for møtet.

  Dialogen Join Audio

  Uansett hvordan du kobler deg opp, vil du få fram dialogboksen Join Audio. Velg knappen Join with Computer Audio for å bruke datamaskinens mikrofon og høyttaler i møtet.

  Forlate et Zoom-møte

  Hvis du forlater et møte, vil ikke det påvirke de andre deltakerne. Som vanlig møtedeltaker har du ikke mulighet til å avslutte selve møtet.

  • Forlat møte: Alt+Q etterfulgt av Enter
 • Kontrollpanelet

  Zoom kontrollpanel

  Nederst i Zoom-vinduet er det et kontrollpanel. Det inneholder knapper og menyer for de vanligste funksjonene i Zoom. Noen av disse funksjonene er også tilgjengelig med hurtigtaster.

  Kontrollpanelet kommer fram når du beveger mus eller trykker Tab-tasten, men deretter vil det forsvinne igjen. Hvis du bruker skjermleser, bør du sørge for at kontrollpanelet vises permanent.

  Vis alltid kontrollpanel

  • Vis alltid kontrollpanel: Alt
  Hvordan vise kontrollpanel permanent når skjermleser er på?

  For NVDA og Supernova fungerer kommandoen direkte. For JAWS kan det hende du må ignorere neste tastetrykk før du trykker kommandoen. Det gjør du med Ins+3.

  Gå til kontrollpanel

  Ved å trykke Tab flere ganger vil du alltid komme tilbake til kontrollpanelet. Men du kan også bruke en hurtigtast til dette.

  • Gå til kontrollpanel: Ctrl+Alt+Shift

  Kommandoen tar deg tilbake til kontrollpanelet på det stedet du var sist.

 • Mikrofon

  Knappen Mute på kontrollpanelet

  Vanligvis er det en fordel om alle som ikke snakker slår av mikrofonen sin. Da unngår vi unødvendig bakgrunnsstøy som kan gjøre det vanskelig å høre alt som blir sagt. Det betyr at du i løpet av et møte vil ha behov for å slå mikrofonen din på og av flere ganger.

  Slå av eller på mikrofon

  • Mikrofon av/på: Alt+A

  Slå på mikrofon midlertidig

  I stedet for denne kommandoen, går det også an å bruke mellomromstasten. Trykk og hold inne mellomromstasten for å slå på mikrofonen. Mikrofonen slås av så snart du slipper mellomromstasten igjen.

  • Slå på mikrofon midlertidig: Mellomrom (trykk og hold inne)
  Menyen Audio Settings

  Bytte mikrofon eller høyttaler

  Hvis du har behov for å bytte høyttaler eller mikrofon, kan du gå til menyen Audio Settings. Trykk på pila til høyre på knappen Mute i kontrollpanelet. Øverst i menyen finner du valg for mikrofon og deretter for høyttaler. Blant de nederste valgene finner du også Test Speaker & Microphone. Her kan du teste ut om alt virker som det skal.

  Hvordan bytte mikrofon eller høyttaler når skjermleser er på?
  1. Naviger til Audio Settings: Tab
  2. Åpne menyen: Enter
  3. Velg fra menyen: Pil opp eller Pil ned etterfulgt av Enter
 • Kamera

  Knappen Stop Video på kontrollpanelet

  Ofte vil de som arrangerer møter foretrekke at du slår kameraet ditt på. Da vil møtet være mest mulig likt et vanlig fysisk møte mellom mennesker. Og i kurs- og undervisningssammenheng vil dette også være en måte å få oversikt over om mottakerne forstår det som formidles.

  Slå av eller på kamera

  • Kamera av/på: Alt+V

  Du vil høre en lyd (pling) når du slår kameraet av eller på.

  Veksle mellom kameraer

  Du kan endre hvilket kamera Zoom skal bruke på to måter. Det enkleste er å bruke en hurtigtast.

  • Veksle kamera: Alt+N
  Menyen Video Settings

  Du kan også bytte kamera ved å gå til menyen Video settings. Trykk på pila på knappen Stop Video/Start Video på kontrollpanelet.

  Hvordan veksle kamera fra menyen Video settings når skjermleser er på?
  1. Naviger til Video Settings: Tab
  2. Åpne menyen: Enter
  3. Velg fra menyen: Pil opp eller Pil ned etterfulgt av Enter
 • Visningsoppsett

  Meny for visningsoppsett

  Du kan velge mellom ulike visninger i Zoom. I Speaker View vil det vises et stort bilde av den som snakker, mens alle andre deltakere vises i små bilder øverst. Dette er standard visning i Zoom.

  I Gallery View vises alle deltagerne med like store bilder. Det er plass til inntil 25 deltagere per side. Hvis det er flere deltakere i møtet, fordeles disse på flere sider i Zoom-appen.

  Det går også an å velge fullskjermvisning i både Speaker og Gallery View.

  Veksle mellom visningsoppsett

  • Speaker View: Alt+F1
  • Gallery View: Alt+F2
  • Bla mellom sider (hvis flere enn 25 deltakere): Page Down og Page Up

  Fullskjermvisning

  • Fullskjermvisning på/av: Alt+F
 • Chat

  Knappe Chat på kontrollpanelet

  I Zoom kan du kommunisere med de andre deltagerne i en chat. Chatten vises i et eget felt til høyre i Zoom-vinduet. Dette feltet inneholder en liste over det som er skrevet til nå. I tillegg har det også et skrivefelt som du bruker når du vil skrive meldinger i chatten.

  Chat-tråden og feltet for å skrive i chat

  Chat vise eller skjule

  • Chat vis/skjul: Alt+H

  Øke eller redusere skriftstørrelsen i Chat

  • Chat skriftstørrelse øk/reduser: Ctrl+Pluss eller Ctrl+Minus

  Det går også an å endre størrelse på selve chat-feltet. Det kan du gjøre ved å holde musepeker på overgangen mellom chat-feltet og resten av Zoom-vinduet. Hold venstre musetast inne mens du flytter mus mot venstre eller høyre.

  Skrive i chat

  Sørg for at du står i skrivefeltet når du vil skrive en melding i chatten. I Windows kommer du direkte inn i skrivefeltet bare første gangen. Skriv det du ønsker og trykk Enter. Deretter vil du alltid komme inn der du var sist, for eksempel i lista over meldinger.

  Feltet for å skrive i chat
  Hvordan skrive i chat når skjermleser er på?
  1. Sørg for at Chat-feltet vises
  2. Naviger til feltet Input chat: Tab eller Shift+Tab
  3. Skriv det du ønsker etterfulgt av Enter

  Lese chat

  Alle meldinger fra samtlige av deltakerne vil dukke opp i chat-feltet slik at alle kan lese dem. Det eneste unntaket er når noen skriver en melding direkte til en av de andre deltakerne.

  Chat-tråden
  Hvordan lese chat når skjermleser er på?
  1. Sørg for at Chat-feltet er åpent
  2. Naviger til lista over meldinger: Tab eller Shift+Tab
  3. Les melding for melding: Pil opp eller Pil ned

  Når noen skriver i chatten, vil skjermleseren automatisk lese meldingen og hvem den kommer fra. Det er ikke nødvendig å ha chat-feltet åpent. Men du kan naturligvis lese alle meldingene i lista i chat-feltet også.

 • Rekk opp hånda

  Rekk opp hånda-symbol

  I Zoom-møter trenger du en måte å gi beskjed om at du ønsker ordet. Det kan du gjøre ved å rekke opp hånda digitalt. Det vil da vises et håndsymbol øverst til venstre på bildet ditt i møtet. Alle deltakerne i møtet ser da at du ønsker å si noe.

  Rekke opp hånda

  • Rekk opp hånda: Alt+Y

  Husk å slå på mikrofonen før du begynner å snakke. Husk også å ta hånda ned igjen når du er ferdig (samme kommando).

 • Deltakere

  Knappen Participants på kontrollpanelet

  Du kan få fram en oversikt over alle deltagerne i møtet ved å åpne listen Participants.

  Liste over deltakere

  Deltakere vise eller skjule

  • Deltakere vis/skjul: Alt+U
  Hvordan lese deltakerlista når skjermleser er på?

  I Windows vil du alltid komme inn i deltakerlista der du var sist.

  • Les deltakere: Pil opp eller Pil ned

  Høre navn på den som snakker (Active Speaker)

  Du kan få lest opp navnet til den personen som snakker (Active Speaker). Det kan være nyttig hvis du ikke gjenkjenner stemmen til vedkommende.

  • Hør navn på Active Speaker: Ctrl+2

  Det kan hende du må be skjermleseren ignorere neste tastetrykk for at kommandoen skal virke.

 • Dele skjerm

  Knappen Share Screen på kontrollpanelet

  I Zoom-møter har du mulighet til å dele skjermen din med de andre deltagerne. De andre vil da se innholdet på skjermen din i sitt Zoom-vindu.

  Dialogen Select a window or an application that you want to share

  Når du deler skjerm, får du fram en dialogboks med oversikt over skjermer som er koblet til datamaskinen din og alle åpne apper. Det første valget kalles Screen. Hvis du velger dette alternativet, vil deltagerne kunne se alt som er på skjermen din uansett hvilken app du har i fokus.

  Det kan være bedre å dele en bestemt app du har åpen. Da vil deltagerne kun se appen du deler, selv om du har en annen app i fokus. Hvis du for eksempel velger å dele en PowerPoint-presentasjon, kan du likevel gå inn og sjekke en e-post uten at de andre deltagerne i møtet ser det.

  Dele eller avslutte deling av skjerm

  • Dele skjerm på/av: Alt+S

  Nederst i dialogboksen for skjermdeling kan du også velge Share sound og Optimize for video clip. Hvis du skal dele noe som inneholder lyd, må du krysse av for Share sound. Og hvis du skal dele en video, anbefaler vi at du krysser av for Optimize for video clip.

  Hvordan dele skjerm når skjermleser er på?
  1. Åpne dialogboksen for å dele: Alt+S
  2. For å dele Screen (dvs. å dele alt): Enter
  3. Eller velg hva du vil dele: Tab to ganger og deretter Pil høyre eller Pil venstre
  4. Del valgt app: Enter
  5. Navigere videre til Share sound og Optimize for video clip: Tab
  6. Kryss av disse avkryssingsboksene ved behov: Mellomrom
  7. Start deling: Enter
  8. Husk å avslutte deling når du er ferdig: Alt+S

  Dessverre kan du ikke lese innhold som andre deler med skjermlesere.

  Pause deling av skjerm

  Det går an å sette deling av skjermbildet på pause. Det kan være nyttig hvis du skal fortsette å dele skjerm etter for eksempel en diskusjon. Du vil fortsatt dele, men det du deler blir ikke oppdatert på skjermene til de andre deltakerne.

  • Del skjerm pause: Alt+T

  Husk at kommandoen for å pause og avslutte deling bare fungerer når du har fokus i Zoom-appen, ikke hvis du har fokus i en av appene du deler.

 • Grupper

  Knappen Breakout Rooms på kontrollpanelet

  Breakout Rooms er en funksjon i Zoom-møter som gjør at deltakerne blir delt inn i grupper. Som vanlig deltaker i møtet, har ikke du tilgang til denne funksjonen. Det er vanligvis verten for møtet som deler inn i grupper. Breakout Rooms er nyttig nå et møte har mange deltakere og det er behov for å jobbe eller diskutere noe i mindre grupper.

  Gruppene i Breakout Rooms fungerer på samme måte som vanlige møter. Du kan blant annet få oversikt over gruppedeltakerne, bruke chat og bruke reactions.

  Dialogen for å delta i en gruppe

  Bli med i Breakout Room

  Når vert i møtet deler deltakerne inn i grupper, får du en invitasjon på skjermen. Det er en invitasjon om å bli med i en bestemt gruppe. Gruppene har typisk navn som Room 1, Room 2, osv. Du må da godta invitasjonen ved å velge knappen Join. Det er også en knapp Not Now som du velger hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å delta i gruppa.

  Hvordan bli med i Breakout Room når skjermleser er på?
  • Du får en melding om at verten is inviting you to join Room 1 eller tilsvarende
  • Naviger til knappen Join for å delta i gruppe: Tab
  • Aktiver knappen Join: Enter

  Forlate Breakout Room

  Den eneste forskjellen på Breakout Rooms og et vanlig møte er at knappen Leave på slutten av kontrollpanelet er endret til Leave Room. Room betyr her det grupperommet eller den gruppa du er med i.

  Men normalt skal du ikke forlate en gruppe i Breakout Room. Det vanlige er at verten bestemmer når deltakerne skal hentes fra gruppene og tilbake i hovedmøtet. Du vil da få en melding på skjermen som gir beskjed om at breakout rooms vil avsluttes i løpet av 60 sekunder. Det vil skje automatisk, men du kan også velge knappen Leave Breakout Room for å komme tilbake umiddelbart.

 • Gi kontroll til andre

  Funksjonen Gi kontroll kan brukes for å gi en annen deltaker full tilgang til maskinen din eller en app du har åpen. Vedkommende vil da kunne gjøre endringer på maskinen din eller i appen du har delt. Du bør bare gi kontroll til personer du har tillit til.

  Dialogen der verten ber om kontroll

  Gi eller avbryte kontroll

  For å gi kontroll, må du først dele skjerm på vanlig måte. En av de andre deltakerne kan da be om å få kontroll på det du deler. Du vil få en melding på skjermen din som sier at en navngitt deltaker ber om å få kontroll. Hvis du tillater det, velger du knappen Approve. Hvis ikke, velger du knappen Decline. Når du har gitt noen kontroll, kan du når som helst trekke tilbake tillatelsen. Men husk at selv om du avbryter, vil du likevel fortsette å dele skjerm. Deling avsluttes på vanlig måte.

  Hvordan gi eller avbryte kontroll når skjermleser er på?
  • Du får en forespørsel fra en deltaker som ønsker kontroll
  • Naviger til knappen Approve eller Decline: Tab
  • Aktiver valgt knapp: Enter
  • Avbryt kontroll: Alt+Shift+G

  Husk at kommandoen for å avbryte kontroll bare fungerer når du har fokus i Zoom-appen, ikke hvis du har fokus på det du deler.

 • Endre bakgrunn

  Menyen Video Settings med valget Choose Virtual Background

  Når du har kameraet på i et møte, vil de andre deltakerne se både deg og deler av rommet du sitter i. Det går an å velge bakgrunn i Zoom, såkalte Virtual Backgrounds. Da vises ansiktet ditt foran bakgrunnen du har valgt. Bakgrunner er bilder eller videoer.

  Hvis du bruker Zoom uten å logge på, kan du som regel kun velge mellom None (som er ingen bakgrunn) og Blur (som er uskarp bakgrunn). Hvis du er pålogget, får du flere bakgrunner å velge mellom. Du kan dessuten laste opp og bruke egne bilder og videoer som bakgrunn, også når du ikke er pålogget.

  Det er ikke sikkert at datamaskinen din støtter Virtual Backgrounds. Det kan for eksempel skyldes at den har for dårlig eller svak maskinvare. Du vil ofte oppleve det med gamle maskiner.

  Endre bakgrunn

  Du kan bruke en annen bakgrunn ved å åpne Video Settings (trykk på pila til høyre på video-knappen på kontrollpanelet). Fra menyen velger du så Choose Virtual Background. I dialogboksen som kommer fram kan du velge blant de bakgrunnene som er tilgjengelig på maskinen din.

  Hvordan endre bakgrunn når skjermleser er på?
  • Naviger til Video Settings på kontrollpanelet: Tab
  • Åpne menyen Video Settings: Enter
  • Velg Choose Virtual Background fra menyen: Pil ned etterfulgt av Enter
  • Du kommer inn i dialogen Settings
  • Naviger til Virtual Backgrounds liste eller listeboks: Tab
  • Velg ønsket bakgrunn: Pil høyre eller Pil venstre
  • Det kan hende du får spørsmål om du vil laste ned Smart Virtual Backgrounds package. Velg i så fall Download.
  • Gå ut av dialogen Settings: Esc
 • Zoom hurtigtaster i Windows

  • Vis alltid kontrollpanel på/av: Alt
  • Forlat møte: Alt+Q
  • Mikrofon av/på: Alt+A
  • Kamera av/på: Alt+V
  • Veksle kamera: Alt+N
  • Speaker View: Alt+F1
  • Gallery View: Alt+F2
  • Fullskjermvisning på/av: Alt+F
  • Chat vis/skjul: Alt+H
  • Chat skriftstørrelse øk/reduser: Ctrl+Pluss eller Ctrl+Minus
  • Rekk opp hånda: Alt+Y
  • Deltakere vis/skjul: Alt+U
  • Hør navn på Active Speaker: Ctrl+2
  • Del skjerm på/av: Alt+S
  • Del skjerm pause: Alt+T
  • Avbryt kontroll: Alt+Shift+G

  Hvis du bruker skjermleser, kan enkelte av disse hurtigtastene kreve at du bruker kommandoen Slipp-tast-gjennom (ignorer neste tastetrykk) først:

  • JAWS: Ins+3
  • Supernova: Venstre Control+7
  • NVDA: Ins+F2

Zoom i macOS

 • Delta i eller forlate et møte

  Delta i et Zoom-møte

  Akkurat hva som skjer når du skal delta i et møte, vil avhenge av flere ting. Det vil for eksempel avhenge av hvordan du kobler deg opp og av hvilke innstillinger møtevert har satt for møtet.

  Dialogen Join Audio

  Uansett hvordan du kobler deg opp, vil du få fram dialogboksen Join Audio. Velg knappen Join with Computer Audio for å bruke datamaskinens mikrofon og høyttaler i møtet.

  Forlate et Zoom-møte

  Hvis du forlater et møte, vil ikke det påvirke de andre deltakerne. Som vanlig møtedeltaker har du ikke mulighet til å avslutte selve møtet.

  • Forlat møte: Command+Q etterfulgt av Enter
 • Kontrollpanelet

  Zoom kontrollpanel

  Nederst i Zoom-vinduet er det et kontrollpanel. Det inneholder knapper og menyer for de vanligste funksjonene i Zoom. Noen av disse funksjonene er også tilgjengelig med hurtigtaster.

  Kontrollpanelet kommer fram når du beveger mus eller trykker Tab-tasten, men deretter vil det forsvinne igjen. Hvis du bruker VoiceOver, bør du sørge for at kontrollpanelet vises permanent.

  Vis alltid kontrollpanel

  • Vis alltid kontrollpanel: Control+Omvendt skråstrek (\) (du må sannsynligvis trykke Shift+Control+Option+7)
  Hvordan vise kontrollpanel permanent når VoiceOver er på?

  For VoiceOver kan det hende du må ignorere neste tastetrykk før du trykker kommandoen. Dette gjør du med VO+Tab.

 • Mikrofon

  Knappen Mute på kontrollpanelet

  Vanligvis er det en fordel om alle som ikke snakker slår av mikrofonen sin. Da unngår vi unødvendig bakgrunnsstøy som kan gjøre det vanskelig å høre alt som blir sagt. Det betyr at du i løpet av et møte vil ha behov for å slå mikrofonen din på og av flere ganger.

  Slå av eller på mikrofon

  • Mikrofon av/på: Command+Shift+A

  Slå på mikrofon midlertidig

  I stedet for denne kommandoen, går det også an å bruke mellomromstasten. Trykk og hold inne mellomromstasten for å slå på mikrofonen. Mikrofonen slås av så snart du slipper mellomromstasten igjen.

  • Slå på mikrofon midlertidig: Mellomrom (trykk og hold inne)
  Menyen Audio Settings

  Bytte mikrofon eller høyttaler

  Hvis du har behov for å bytte høyttaler eller mikrofon, kan du gå til menyen Audio Settings. Trykk på pila til høyre på knappen Mute i kontrollpanelet. Øverst i menyen finner du valg for mikrofon og deretter for høyttaler. Blant de nederste valgene finner du også Test Speaker & Microphone. Her kan du teste ut om alt virker som det skal.

  Hvordan bytte mikrofon eller høyttaler når VoiceOver er på?
  1. Naviger til Audio Settings: VO+Pil høyre
  2. Åpne menyen: VO+Mellomrom
  3. Velg fra menyen: Pil opp eller Pil ned etterfulgt av VO+Mellomrom
 • Kamera

  Knappen Stop Video på kontrollpanelet

  Ofte vil de som arrangerer møter foretrekke at du slår kameraet ditt på. Da vil møtet være mest mulig likt et vanlig fysisk møte mellom mennesker. Og i kurs- og undervisningssammenheng vil dette også være en måte å få oversikt over om mottakerne forstår det som formidles.

  Slå av eller på kamera

  • Kamera av/på: Command+Shift+V

  Du vil høre en lyd (pling) når du slår kameraet av eller på.

  Veksle mellom kameraer

  Du kan endre hvilket kamera Zoom skal bruke på to måter. Det enkleste er å bruke en hurtigtast.

  • Veksle kamera: Command+Shift+N
  Menyen Video Settings

  Du kan også bytte kamera ved å gå til menyen Video settings. Trykk på pila på knappen Stop Video/Start Video på kontrollpanelet.

  Hvordan veksle kamera fra menyen Video settings når VoiceOver er på?
  1. Naviger til Video Settings: VO+Pil høyre
  2. Åpne menyen: VO+Mellomrom
  3. Velg fra menyen: Pil opp eller Pil ned etterfulgt av VO+Mellomrom
 • Visningsoppsett

  Menyen visningsoppsett

  Du kan velge mellom ulike visninger i Zoom. I Speaker View vil det vises et stort bilde av den som snakker, mens alle andre deltakere vises i små bilder øverst. Dette er standard visning i Zoom.

  I Gallery View vises alle deltagerne med like store bilder. Det er plass til inntil 25 deltagere per side. Hvis det er flere deltakere i møtet, fordeles disse på flere sider i Zoom-appen.

  Det går også an å velge fullskjermvisning i både Speaker og Gallery View.

  Veksle mellom visningsoppsett

  • Veksle mellom Speaker og Gallery View: Shift+Command+W
  • Bla mellom sider (hvis flere enn 25 deltakere): Control+N og Control+P

  Fullskjermvisning

  • Fullskjermvisning på/av: Shift+Command+F
 • Chat

  Knappen Chat på kontrollpanelet

  I Zoom kan du kommunisere med de andre deltagerne i en chat. Chatten vises i et eget felt til høyre i Zoom-vinduet. Dette feltet inneholder en liste over det som er skrevet til nå. I tillegg har det også et skrivefelt som du bruker når du vil skrive meldinger i chatten.

  Chat-feltet i Zoom

  Chat vise eller skjule

  • Chat vis/skjul: Command+Shift+H

  Øke/redusere skriftstørrelsen i Chat

  • Chat skriftstørrelse øk/reduser: Command+Pluss eller Command+Minus

  Det går også an å endre størrelse på selve chat-feltet. Det kan du gjøre ved å holde musepeker på overgangen mellom chat-feltet og resten av Zoom-vinduet. Hold venstre musetast inne mens du flytter mus mot venstre eller høyre.

  Skrive i chat

  Sørg for at du står i skrivefeltet når du vil skrive en melding i chatten. På Mac vil du alltid komme direkte inn i skrivefeltet. Skriv det du ønsker og trykk Enter.

  Hvordan skrive i chat når VoiceOver er på?
  1. Sørg for at Chat-feltet vises
  2. Naviger til tekstområdet: VO+Pil høyre eller VO+Pil venstre
  3. Skriv det du ønsker etterfulgt av Enter

  Lese chat

  Alle meldinger fra samtlige av deltakerne vil dukke opp i chat-feltet slik at alle kan lese dem. Det eneste unntaket er når noen skriver en melding direkte til en av de andre deltakerne.

  Liste over meldinger i Chat-feltet
  Hvordan lese chat når VoiceOver er på?
  1. Sørg for at Chat-feltet er åpent
  2. Naviger til lista over meldinger (kalles en tabell): VO+Pil høyre eller VO+Pil venstre
  3. Håndter lista (tabellen): VO+Shift+Pil ned
  4. Les melding for melding: Pil opp eller Pil ned
  5. Avslutt håndtering når du er ferdig: VO+Shift+Pil opp

  Når noen skriver i chatten, vil VoiceOver automatisk lese meldingen og hvem den kommer fra. Det er ikke nødvendig å ha chat-feltet åpent. Men du kan naturligvis lese alle meldingene i lista i chat-feltet også.

 • Rekk opp hånda

  Symbol av en hånd

  I Zoom-møter trenger du en måte å gi beskjed om at du ønsker ordet. Det kan du gjøre ved å rekke opp hånda digitalt. Det vil da vises et håndsymbol øverst til venstre på bildet ditt i møtet. Alle deltakerne i møtet ser da at du ønsker å si noe.

  Rekke opp hånda

  • Rekk opp hånda: Option+Y

  Husk å slå på mikrofonen før du begynner å snakke. Husk også å ta hånda ned igjen når du er ferdig (samme kommando).

 • Deltakere i møtet

  Liste over deltakere i møtet

  Du kan få fram en oversikt over alle deltagerne i møtet ved å åpne listen Participants.

  Deltakere vise eller skjule

  • Deltakere vis/skjul: Command+U
  Hvordan lese deltakerlista når VoiceOver er på?

  På Mac vil du alltid komme inn i begynnelsen av deltakerlista.

  • Les deltakere: Pil opp eller Pil ned

  Høre navn på den som snakker (Active Speaker)

  Du kan få lest opp navnet til den personen som snakker (Active Speaker). Det kan være nyttig hvis du ikke gjenkjenner stemmen til vedkommende.

  • Hør navn på Active Speaker: Command+2

  Det kan hende du må be VoiceOver ignorere neste tastetrykk for at kommandoen skal virke.

 • Dele skjerm

  Knappen Share Screen på kontrollpanelet

  I Zoom-møter har du mulighet til å dele skjermen din med de andre deltagerne. De andre vil da se innholdet på skjermen din i sitt Zoom-vindu.

  Dialogen Share

  Når du deler skjerm, får du fram en dialogboks med oversikt over skjermer som er koblet til datamaskinen din og alle åpne apper. Det første valget kalles Desktop. Hvis du velger dette alternativet, vil deltagerne kunne se alt som er på skjermen din uansett hvilken app du har i fokus.

  Det kan være bedre å dele en bestemt app du har åpen. Da vil deltagerne kun se appen du deler, selv om du har en annen app i fokus. Hvis du for eksempel velger å dele en PowerPoint-presentasjon, kan du likevel gå inn og sjekke en e-post uten at de andre deltagerne i møtet ser det.

  Dele eller avslutte deling av skjerm

  • Del skjerm på/av: Command+Shift+S

  Nederst i dialogboksen for skjermdeling kan du også velge Share sound og Optimize for video clip. Hvis du skal dele noe som inneholder lyd, må du krysse av for Share sound. Og hvis du skal dele en video, anbefaler vi at du krysser av for Optimize for video clip.

  Hvordan dele skjerm når VoiceOver er på?
  1. Åpne dialogboksen for å dele: Command+Shift+S
  2. For å dele Desktop (dvs. å dele alt): Enter
  3. Eller velg hva du vil dele: VO+Pil høyre (til grid)
  4. Håndtere grid: VO+Shift+Pil ned
  5. Velg app: VO+Pil høyre
  6. Avslutt håndtering av grid: VO+Shift+Pil opp
  7. Navigere videre til Share sound eller Optimize for video clip: VO+Pil høyre eller VO+Pil venstre
  8. Kryss av disse avkryssingsboksene ved behov: VO+Mellomrom
  9. Naviger til knappen Share: VO+Pil høyre
  10. Start deling: VO+Mellomrom
  11. Husk å avslutte deling når du er ferdig: Command+Shift+S

  Dessverre kan du ikke lese innhold som andre deler med VoiceOver.

  Pause deling av skjerm

  Det går an å sette deling av skjermbildet på pause. Det kan være nyttig hvis du skal fortsette å dele skjerm etter for eksempel en diskusjon. Du vil fortsatt dele, men det du deler blir ikke oppdatert på skjermene til de andre deltakerne.

  • Del skjerm pause: Command+Shift+T

  Husk at kommandoen for å pause og avslutte deling bare fungerer når du har fokus i Zoom-appen, ikke hvis du har fokus i en av appene du deler.

 • Bruke emojier

  Knappen Reactions på kontrollpanelet

  I Zoom kan du bruke forskjellige emojier som en form for nonverbal tilbakemelding. Eksempler her er tommel opp, Yes-symbol, No-symbol, smilefjes og mange flere som du allerede kjenner fra SMS og sosiale medier. Her finner du også en alternativ måte å rekke opp hånda på (Raise hand/Lower hand). I Zoom kalles alle disse for Reactions.

  Dialog med de vanligste emojiene

  Når du velger en reaction, vil reaction-emojien vises på videobildet av deg i Zoom-vinduet. Verten for møtet og alle deltakerne vil da se det. Reactions er altså en måte å kommunisere på som supplerer samtale og chat.

  Sette inn emoji

  Velg knappen Reactions fra kontrollpanelet. Du får da fram en oversikt over de vanligste emojiene du kan velge mellom. For å få fram flere emojier, velger du knappen More (…).

  Hvordan sette inn Reactions-symbol når VoiceOver er på?
  • Naviger til knappen Reactions på kontrollpanelet: VO+Pil høyre
  • Åpne meny med emojier: VO+Mellomrom
  • Velg emoji: Tab eller VO+Pil høyre
  • Sett inn valgt emoji: VO+Mellomrom
  • Alternativt kan du velge More for å velge en annen emoji
 • Grupper

  Knappen Breakout Rooms på kontrollpanelet

  Breakout Rooms er en funksjon i Zoom-møter som gjør at deltakerne blir delt inn i grupper. Som vanlig deltaker i møtet, har ikke du tilgang til denne funksjonen. Det er vanligvis verten for møtet som deler inn i grupper. Breakout Rooms er nyttig nå et møte har mange deltakere og det er behov for å jobbe eller diskutere noe i mindre grupper.

  Gruppene i Breakout Rooms fungerer på samme måte som vanlige møter. Du kan blant annet få oversikt over gruppedeltakerne, bruke chat og bruke reactions.

  Dialogen Join Brekout Room

  Bli med i Breakout Room

  Når vert i møtet deler deltakerne inn i grupper, får du en invitasjon på skjermen. Det er en invitasjon om å bli med i en bestemt gruppe. Gruppene har typisk navn som Room 1, Room 2, osv. Du må da godta invitasjonen ved å velge knappen Join. Det er også en knapp Not Now som du velger hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å delta i gruppa.

  Hvordan bli med i Breakout Room når VoiceOver er på?
  • Du får en melding om at verten is inviting you to join Room 1 eller tilsvarende
  • Naviger til knappen Join for å delta i gruppe: VO+Pil høyre
  • Aktiver knappen Join: VO+Mellomrom

  Forlate Breakout Room

  Den eneste forskjellen på Breakout Rooms og et vanlig møte er at knappen Leave på slutten av kontrollpanelet er endret til Leave Room. Room betyr her det grupperommet eller den gruppa du er med i.

  Dialogen for å forlate et breakout room

  Men normalt skal du ikke forlate en gruppe i Breakout Room. Det vanlige er at verten bestemmer når deltakerne skal hentes fra gruppene og tilbake i hovedmøtet. Du vil da få en melding på skjermen som gir beskjed om at breakout rooms vil avsluttes i løpet av 60 sekunder. Det vil skje automatisk, men du kan også velge knappen Leave Breakout Room for å komme tilbake umiddelbart.

 • Gi kontroll til andre

  Funksjonen Gi kontroll kan brukes for å gi en annen deltaker full tilgang til maskinen din eller en app du har åpen. Vedkommende vil da kunne gjøre endringer på maskinen din eller i appen du har delt. Du bør bare gi kontroll til personer du har tillit til.

  Dialog for å akseptere eller avslå forespørsel om å ta kontroll

  Gi eller avbryte kontroll

  For å gi kontroll, må du først dele skjerm på vanlig måte. En av de andre deltakerne kan da be om å få kontroll på det du deler. Du vil få en melding på skjermen din som sier at en navngitt deltaker ber om å få kontroll. Hvis du tillater det, velger du knappen Approve. Hvis ikke, velger du knappen Decline. Når du har gitt noen kontroll, kan du når som helst trekke tilbake tillatelsen. Men husk at selv om du avbryter, vil du likevel fortsette å dele skjerm. Deling avsluttes på vanlig måte.

  Hvordan gi eller avbryte kontroll når VoiceOver er på?
  • Du får en forespørsel fra en deltaker som ønsker kontroll
  • Naviger til knappen Approve eller Decline: VO+Pil høyre
  • Aktiver valgt knapp: VO+Mellomrom
  • Avbryt kontroll: Control+Shift+G

  Husk at kommandoen for å avbryte kontroll bare fungerer når du har fokus i Zoom-appen, ikke hvis du har fokus på det du deler.

 • Endre bakgrunn

  Menyen Video Settings

  Når du har kameraet på i et møte, vil de andre deltakerne se både deg og deler av rommet du sitter i. Det går an å velge bakgrunn i Zoom, såkalte Virtual Backgrounds. Da vises ansiktet ditt foran bakgrunnen du har valgt. Bakgrunner er bilder eller videoer.

  Hvis du bruker Zoom uten å logge på, kan du som regel kun velge mellom None (som er ingen bakgrunn) og Blur (som er uskarp bakgrunn). Hvis du er pålogget, får du flere bakgrunner å velge mellom. Du kan dessuten laste opp og bruke egne bilder og videoer som bakgrunn, også når du ikke er pålogget.

  Det er ikke sikkert at datamaskinen din støtter Virtual Backgrounds. Det kan for eksempel skyldes at den har for dårlig eller svak maskinvare. Du vil ofte oppleve det med gamle maskiner.

  Alternativet Background & Filters i Dialogen Settings

  Endre bakgrunn

  Du kan bruke en annen bakgrunn ved å åpne Video Settings (trykk på pila til høyre på video-knappen på kontrollpanelet). Fra menyen velger du så Choose Virtual Background. I dialogboksen som kommer fram kan du velge blant de bakgrunnene som er tilgjengelig på maskinen din.

  Hvordan endre bakgrunn når VoiceOver er på?
  • Naviger til Video Settings på kontrollpanelet: VO+Pil høyre
  • Åpne menyen Video Settings: VO+Mellomrom
  • Velg Choose Virtual Background fra menyen: Pil ned etterfulgt av VO+Mellomrom
  • Naviger til det som kalles Scroll area: VO+Pil høyre
  • Håndter Scroll area: Control+Option+Shift+Pil ned
  • Naviger til neste Scroll area: VO+Pil høyre
  • Håndter Scroll area: Control+Option+Shift+Pil ned
  • Velg ønsket bakgrunn: VO+Pil høyre eller VO+Pil venstre.
  • Det kan hende du får spørsmål om du vil laste ned Smart Virtual Backgrounds package. Velg i så fall Download.
  • Gå ut av dialogen Settings: Esc
 • Zoom hurtigtaster i macOS

  • Vis alltid kontrollpanel på/av: Control+Omvendt skråstrek (\) (du må sannsynligvis trykke Shift+Control+Option+7)
  • Forlat møte: Command+Q
  • Mikrofon av/på: Command+Shift+A
  • Kamera av/på: Command+Shift+V
  • Veksle kamera: Command+Shift+N
  • Veksle mellom Speaker og Gallery View: Command+Shift+W
  • Fullskjermvisning på/av: Command+Shift+F
  • Chat vise/skjule: Command+Shift+H
  • Chat skriftstørrelse øke/redusere: Command+Pluss eller Command+Minus
  • Rekk opp hånda: Option+Y
  • Deltakere vis/skjul: Command+U
  • Hør navn på Active Speaker: Command+2
  • Del skjerm på/av: Command+Shift+S
  • Del skjerm pause: Command+Shift+T
  • Avbryt kontroll: Control+Shift+G
 • Bruke emojier

  Knappen Reactions på kontrollpanelet

  I Zoom kan du bruke forskjellige emojier som en form for nonverbal tilbakemelding. Eksempler her er tommel opp, Yes-symbol, No-symbol, smilefjes og mange flere som du allerede kjenner fra SMS og sosiale medier. Her finner du også en alternativ måte å rekke opp hånda på (Raise hand/Lower hand). I Zoom kalles alle disse for Reactions.

  Menyen for å velge emojier

  Når du velger en reaction, vil reaction-emojien vises på videobildet av deg i Zoom-vinduet. Verten for møtet og alle deltakerne vil da se det. Reactions er altså en måte å kommunisere på som supplerer samtale og chat.

  Sette inn emoji

  Velg knappen Reactions fra kontrollpanelet. Du får da fram en oversikt over de vanligste emojiene du kan velge mellom. For å få fram flere emojier, velger du knappen More (…).

  Hvordan sette inn emoji når skjermelser er på?
  • Naviger til knappen Reactions på kontrollpanelet: Tab
  • Åpne meny med emojier: Enter
  • Velg emoji: Tab
  • Sett inn valgt emoji: Enter
  • Alternativt kan du velge More for å velge en annen emoji

Zoom i iOS/iPadOS

 • Delta i eller forlate et møte

  Delta i et Zoom-møte

  Akkurat hva som skjer når du skal delta i et møte, vil avhenge av flere ting. Det vil for eksempel avhenge av hvordan du kobler deg opp og av hvilke innstillinger møtevert har satt for møtet.

  Dialogen to hear others please join audio

  Uansett hvordan du kobler deg opp vil du få meldingen To hear others please join audio der du må velge om du skal delta med lyd eller ikke. Alternativene her kan variere, men i utgangspunktet bør du unngå å velge No Audio. Velg i stedet Wifi eller Wifi or Cellular Data.

  Forlate et Zoom-møte

  Hvis du forlater et møte, vil ikke det påvirke de andre deltakerne. Som vanlig møtedeltaker har du ikke mulighet til å avslutte selve møtet. Velg knappen Leave (iPad) eller End (iPhone) for å gå ut av møtet.

  Hvordan forlate et møte når VoiceOver er på?
  1. Flytt til knappen Leave eller End: Sveip høyre eller venstre
  2. Aktiver knapp: Dobbeltrykk én finger
 • Kontrollpanelet

  Zoom kontrollpanel

  Zoom-vinduet inneholder et kontrollpanel med knapper og menyer for de vanligste funksjonene. Antall knapper og plasseringen av dem vil avhenge av om du bruker iPhone eller iPad.

  Kontrollpanelet vises ikke alltid på skjermen. Hvis du bruker VoiceOver, bør kontrollpanelet vises hele tiden.

  Vis alltid kontrollpanel

  Kontrollpanelet i Zoom-appen er i utgangspunktet skjult. Men det kan vises og skjules med et enkelttrykk med en finger. Kontrollpanelet forsvinner omtrent 5 sekunder etter at du berørte skjermen sist.

  Hvordan vise kontrollpanel permanent når VoiceOver er på?
  • Flytt til du hører «Meeting menu is hidden, double tap to show it»: Sveip høyre eller venstre
  • Aktiver: Dobbeltrykk én finger

  Gå til kontrollpanel

  Vær oppmerksom på at det på iPhone er knapper og kontroller både øverst og nederst på skjermen. Men selve kontrollpanelet er i hovedsak nederst. På iPad ligger kontrollpanelet øverst på skjermen, men det er også knapper til venstre.

  Hvordan gå til kontrollpanel når VoiceOver er på?
  • Flytt til topp av skjerm (iPad): Enkelttrykk fire fingre øverst på skjermen
  • Flytt til bunn av skjerm (iPhone): Enkelttrykk fire fingre nederst på skjermen

   

 • Mikrofon

  Knappen Mute

  Vanligvis er det en fordel om alle som ikke snakker slår av mikrofonen sin. Da unngår vi unødvendig bakgrunnsstøy som kan gjøre det vanskelig å høre alt som blir sagt. Det betyr at du i løpet av et møte vil ha behov for å slå mikrofonen din på og av flere ganger.

  Slå av eller på mikrofon

  Mikrofonen slås av eller på ved å trykke på knappen Mute/Unmute på kontrollpanelet.

  Hvordan slå mikrofon på/av når VoiceOver er på?
  1. Flytt til kontrollpanelet
  2. Flytt til knappen Mute/Unmute: Sveip høyre eller venstre
  3. Aktiver knapp: Dobbeltrykk én finger
 • Kamera

  Knapp Stop Video

  Ofte vil de som arrangerer møter foretrekke at du slår kameraet ditt på. Da vil møtet være mest mulig likt et vanlig fysisk møte mellom mennesker. Og i kurs- og undervisningssammenheng vil dette også være en måte å få oversikt over om mottakerne forstår det som formidles.

  Slå av eller på kamera

  Kameraet slås av eller på med knappen Stop video/Start Video på kontrollpanelet.

  Hvordan slå kamera på/av når VoiceOver er på?
  1. Flytt til kontrollpanelet
  2. Flytt til knappen Mute/Unmute: Sveip høyre eller venstre
  3. Aktiver knapp: Dobbeltrykk én finger
 • Visningsoppsett (kun iPad)

  Knappen Switch to Gallery View

  Du kan velge mellom ulike visninger i Zoom på iPad. I Speaker View vil det vises et stort bilde av den som snakker, mens alle andre deltakere vises i små bilder øverst. Dette er standard visning i Zoom. I Gallery View vises alle deltagerne med like store bilder.

  Veksle mellom visningsoppsett

  Du kan veksle visningsoppsett med knappen Switch to… som ligger på venstre side i skjermbildet.

  Hvordan veksle mellom visningsoppsett når VoiceOver er på?
  1. Flytt til bunn av skjermen: Enkelttrykk fire fingre nederst på skjermen
  2. Flytt til knappen Switch to: Sveip høyre eller venstre
  3. Aktiver knapp: Dobbeltrykk én finger
 • Chat

  Knappen More

  I Zoom kan du kommunisere med de andre deltagerne i en chat. Chatten vises i et eget felt til høyre i Zoom-vinduet. Dette feltet inneholder en liste over det som er skrevet til nå. I tillegg har det også et skrivefelt som du bruker når du vil skrive meldinger i chatten.

  Chat vise eller skjule

  Trykk på knappen More på kontrollpanelet og velg Chat fra menyen. Du kommer nå inn i chatten. For å skjule chatten, velger du knappen Close øverst til høyre.

  Hvordan vise Chat når VoiceOver er på?
  1. Flytt til kontrollpanelet
  2. Flytt til knappen More: Sveip høyre eller venstre
  3. Aktiver knapp: Dobbeltrykk én finger
  4. Flytt til valget Chat: Sveip høyre
  5. Aktiver valg: Dobbeltrykk én finger
  Hvordan skjule Chat når VoiceOver er på?
  1. Flytt til knappen Close: Enkeltrykk fire fingre øverst på skjermen
  2. Aktiver knapp: Dobbeltrykk én finger
  Skrivefelt for å skrive i Chat

  Skrive i chat

  Sørg for at du står i tekstfeltet nederst i chatten når du vil skrive en melding. Skriv meldingen og trykk på den blå pila til høyre for tekstfeltet eller Enter for å sende meldingen.

  Hvordan skrive i chat når VoiceOver er på?
  1. Vis Chat
  2. Flytt til bunn av skjermen: Enkelttrykk fire fingre nederst på skjermen
  3. Flytt til tekstfelt: Sveip mot venstre
  4. Aktiver skriving: Dobbeltrykk én finger
  5. Skriv meldingen
  6. Flytt til knappen Hide keyboard på tastaturet: Enkelttrykk fire fingre nederst på skjermen
  7. Aktiver knappen for å skjule tastaturet: Dobbeltrykk én finger
  8. Flytt til bunn av Chat: Enkelttrykk fire fingre nederst på skjermen
  9. Flytt til knappen Send to: Sveip mot venstre
  10. Aktiver knapp for å sende meldingen: Dobbeltrykk én finger
  11. Husk at du fremdeles befinner deg i chatten
  Felt som viser det som skrives i chatten

  Lese chat

  Alle meldinger fra samtlige av deltakerne vil dukke opp i chat-feltet slik at alle kan lese dem. Det eneste unntaket er når noen skriver en melding direkte til en av de andre deltakerne.

  Hvordan lese chat når VoiceOver er på?
  1. Vis Chat
  2. Flytt til topp av Chat: Enkelttrykk fire fingre øverst på skjerm
  3. Flytt til første melding (som er den eldste): Sveip mot høyre
  4. Flytt videre for å lese eventuelt andre meldinger: Sveip mot høyre
 • Rekk opp hånda

  I Zoom-møter er det behov for en måte å gi beskjed om at du ønsker ordet. Det kan du gjøre ved å rekke opp hånda digitalt. Det vil da vises et håndsymbol øverst til venstre på bildet ditt i møtet. Verten i møtet ser da at du ønsker å si noe.

  Rekke opp hånda

  For å rekke opp hånda må du først velge knappen More på kontrollpanelet. Når du kommer inn i menyen, velger du Raise Hand.

  Hvordan rekke opp hånda når VoiceOver er på?
  • Flytt til kontrollpanelet
  • Flytt til knappen More: Sveip høyre eller venstre
  • Aktiver knapp: Dobbeltrykk en finger
  • Flytt til knappen Raise Hand: Sveip høyre
  • Aktiver knapp for å rekke opp hånda: Dobbeltrykk én finger
  • Du kommer automatisk ut av menyen

  Husk å slå på mikrofonen før du begynner å snakke. Husk også å ta hånda ned igjen når du er ferdig (samme kommando).

 • Deltakere i møtet

  Knappen Participants

  Du kan få fram en oversikt over alle deltagerne i møtet ved å åpne listen over Participants.

  Liste over deltakere

  Deltakere vise eller skjule

  Du vil få fram en oversikt over deltakerne i møtet ved å velge knappen Participants fra kontrollpanelet. Lista lukkes ved å velge knappen Close.

  Hvordan vise deltakere når VoiceOver er på?
  • Flytt første til kontrollpanelet
  • Sveip til knappen Participants
  • Dobbeltrykk en finger
  • Sveip høyre for å lese listen over deltakere
  Hvordan skjule deltakere når VoiceOver er på?

  Lista over deltakere vil kunne variere. Noen ganger har den en Close-knapp øverst, mens andre ganger mangler denne. Hvis knappen mangler, må du først trykke et annet sted på skjermen utenfor deltakerlista og deretter dobbeltrykke med en finger.

  • Flytt til toppen av skjerm: enkelttrykk fire fingre øverst på skjerm
  • Forsikre deg om at du står på knappen Close
  • Trykk på Close: dobbeltrykk én finger
 • Dele skjerm

  Knappen Share Content

  I Zoom-møter har du mulighet til å dele skjermen din med de andre deltagerne. De andre vil da se innholdet på skjermen din i sitt Zoom-vindu.

  Du kan velge å dele Screen, Photos, iCloud Drive, Website URL eller Whiteboard. Whiteboard er kun tilgjengelig på iPad. Screen betyr at du deler alt du viser på enheten din, uansett hvilken app du er i.

  Meny for å velge hva som skal deles

  Dele eller avslutte deling av skjerm

  Velg knappen Share Content på kontrollpanelet. Hvis du velger Screen, vil du få fram et nytt skjermbilde som sier at alt på skjermen vil bli delt. Velg knappen Start direktesending for å starte deling. Stopp deling ved å velge knappen Stop Share fra kontrollpanelet.

  Skjermbildet Direktesending av skjerm
  Hvordan dele skjerm når VoiceOver er på?
  • Flytt først til kontrollpanelet
  • Sveip til knappen Share Content
  • Dobbeltrykk en finger
  • Sveip til alternativet Screen
  • Dobbeltrykk en finger
  • Sveip til Start direktesending
  • Dobbeltrykk en finger
  • Veksle til den appen du vil dele (husk at alt på skjermen vises hos de andre deltakerne)
  Hvordan avslutte deling av skjerm når VoiceOver er på?

  Avslutte deling av skjerm er ulik for iPad og iPhone.

  iPhone:

  • Gå tilbake til Zoom
  • Sveip til knappen Stop Share
  • Dobbeltrykk en finger
  • Du får fram meldingen Direktesending av skjerm
  • sveip til knappen OK
  • Dobbeltrykk en finger for å avslutte deling

  iPad:

  • Gå tilbake til Zoom
  • Flytt til kontrollpanel
  • Sveip til knappen Stop Share
  • Dobbeltrykk én finger
  • Du får fram meldingen Direktesending av skjerm
  • sveip til knappen OK
  • Dobbeltrykk en finger for å avslutte deling
 • Bruke emojier

  Knappen More

  I Zoom kan du bruke forskjellige emojier som en form for nonverbal tilbakemelding. Eksempler her er tommel opp, Yes-symbol, No-symbol, smilefjes og mange flere som du allerede kjenner fra SMS og sosiale medier.

  Når du velger en emoji, vil den vises på videobildet av deg i Zoom-vinduet. Verten for møtet og alle deltakerne vil da se det. Dette er altså en måte å kommunisere på som supplerer samtale og chat.

  Skjembildet med menyen

  Sette inn emoji

  For å bruke emojier må du først velge knappen More på kontrollpanelet. Når du kommer inn i menyen, velger du blant symbolene nederst i menyen. Trykk på de tre prikkene (…) for å velge blant flere emojier.

  Hvordan sette inn emoji når VoiceOver er på?
  • Flytt først til kontrollpanelet
  • Sveip til knappen More
  • Dobbeltrykk en finger
  • Sveip til du kommer til utvalgte emojier (den første heter Yes)
  • Sveip videre for å finne flere emojier
  • Dobbeltrykk en finger for å sette inn valgt emoji
  Hvordan sette inn andre emojier når VoiceOver er på?
  • Når du sveiper gjennom emojiene kommer du til slutt til knappen More som gir tilgang til flere emojier
  • Dobbeltrykk en finger for å åpne oversikten over flere symboler og emojier
  • Sveip høyre for å velge emoji
  • Dobbeltrykk en finger for å sette inn valgt emoji
 • Endre bakgrunn (kun iPad)

  Knappen More

  Når du har kameraet på i et møte, vil de andre deltakerne se både deg og deler av rommet du sitter i. Det går an å velge bakgrunn i Zoom, såkalte Virtual Backgrounds. Da vises ansiktet ditt foran bakgrunnen du har valgt. Bakgrunner er bilder eller videoer.

  Skjembilde med menyen
  Meny for valg av bakgrunn

  Hvis du bruker Zoom uten å logge på, har du kun velge mellom None (som er ingen bakgrunn) og Blur. Blur vil si at de andre vil se rommet du sitter i, men alt blir uskarpt bortsett fra ansiktet ditt. Hvis du er pålogget, får du flere bakgrunner å velge mellom.

  Det er ikke sikkert at enheten du bruker støtter Virtual Backgrounds. Det kan for eksempel skyldes at den har for dårlig eller svak maskinvare.

  Endre bakgrunn

  Velg knappen More fra kontrollpanelet. Velg Background and Filters fra menyen. Velg blant de tilgjengelige bakgrunnene som vises eller last opp dine egne.

  Hvordan endre bakgrunn når VoiceOver er på?
  • Flytt først til kontrollpanelet
  • Sveip til knappen More
  • Dobbeltrykk en finger
  • Sveip til du kommer til Background and Filters
  • Dobbeltrykk en finger
  • Trykk midt på skjermen for å få fokus i vinduet som kommer fram
  • Sveip høyre forbi knappen Close til du kommer til bakgrunnene som er tilgjengelige
  • Sveip for å velge bakgrunn
  • Dobbeltrykk en finger for å bruke valgt bakgrunn
  • Sveip venstre til knappen Close
  • Dobbeltrykk en finger for å lukke Background and Filters
 • Zoom hurtigtaster i iOS/iPadOS

  Med bevegelser

  • Mikrofon av/på: Dobbelttrykk to fingre
  • Sikkermodus på (slår av både mikrofon og kamera): Sveip mot høyre med tre fingre
  • Sikkermodus av (slår på både mikrofon og kamera): Sveip mot venstre med tre fingre

  Med tastatur (iPad)

  • Mikrofon av/på: Command+Shift+A
  • Kamera av/på: Command+Shift+V
  • Chat vis/skjul: Command+Shift+H
  • Deltakere vis/skjul: Command+U
  • Forlat møte: Command+W