Til hovedinnhold

Logopedisk oppfølging

Mange barn som er født med leppe-kjeve-ganespalte vil lære seg å snakke uten særskilte tiltak. En del av barna som er født med en spalte som også berører ganen, vil likevel kunne bruke litt lengre tid enn andre på å mestre alle språklydene. Logopedoppfølgingen i LKG-teamet handler om å kartlegge talespråkutviklingen til barn som er født med spalte på ulike alderstidspunkt, å gi relevant informasjon til foreldre, samt å bistå med rådgivning og veiledning til logopeder og andre pedagogiske instanser som følger opp barna der de bor.

Taleutvikling og vanlige talevansker for barn født med leppe-kjeve-ganespalte

Logopedisk oppfølging i LKG-teamet

Tiltak og behov for logopedhjelp