Til hovedinnhold

Andre vansker som påvirker matematikklæring

Rom og retningsvansker (visuospatiale vansker)

Rom og form er sentrale elementer i matematikken. Visuospatiale ferdigheter handler om å:

  • Se for seg hvor ting er plassert i rommet
  • Oppfatte en helhet som sammensatt av deler
  • Se for seg og forstå objekter fra ulike perspektiv

Dette skaper mentale strukturer og bilder som er viktige for utviklingen av matematisk forståelse.

Prinsipper for tilrettelegging

Denne elevgruppen har nytte av å få hjelp til å strukturere visuell informasjon:

  • Gi forklaringer som knytter lærestoffet til forkunnskaper og praktiske eksempler.
  • Bruk konkreter for å vise sammenhengen mellom objektene og hvordan de fremstilles som bilder og illustrasjoner på papiret eller dataskjermen
  • Enkle huskeregler kan hjelpe elever å få orden på begreper de ofte. blander, som høyre/venstre eller navn på vanlig geometriske figurer. Bruk gjerne eksempler fra elevens egen hverdag.

Side 8 av 13