Til hovedinnhold

Nye samiske læringsressurser

Se de nyeste samiske læringsressursene her!

Samiskspråklig dukke

En artig dukke som lærer bort alfabetet, tall og kroppsdeler. Trykk på føttene, hendene, hodet og lytt! Sammen med dukka får barnet lære begreper, tall og sanger på en morsom måte, barnet får umiddelbart respons når det trykker på de ulike kroppsdelene på dukka.

Guldal Lále

Guldal Lále er en app for å utvikle lytteferdigheter. Appen skal støtte lytte- og talespråk-utviklingen for barn med hørselsvansker. Den kan også være anvendelig for barn som skal lære seg nordsamisk.

Mearka - tegnordbok på samisk, med 300 samiske tegn

Mearka app er tegnordbok på samisk. Appen inneholder 1103 tegn. 1000 av disse er de samme som du finner i appen Tegnordbok Mini, men her også visningsord på nordsamisk.

Lulesamisk og sørsamisk fonemtest

Lulesamisk/Sørsamisk fonemtest er en språklydsprøve som systematisk kartlegger barns språklyder. Fonemtesen har dagligdagse ord som er forventet kjent for barn i denne aldersgruppen. Med denne testen er det også mulig å undersøke når et samiskspråklig barn behersker de enkelte lydene.

  • Skåringskjema har en veiledning med bruksanvisning samt tekstdokumenter.
  • I bildeboka skal barnet benevne bildene. Hvis barnet har vansker med å benevne ordet som er på bildet, bør testleder hjelpe barnet å finne ordet.

Rehkenaste - regn!

Rehkenaste er en matematikk app på sør-, lule- og nordsamisk. Appen inneholder oppgaver til de fire regningsartene; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. I appen Rehkenaste kan barna velge hvilken regneart de vil jobbe med, utifra det nivået de er på. Barnet kan alene eller sammen med andre trene på matematiske oppgaver. I appen er regneoppgavene illustrert med bilder, og en stemme forteller hva eleven skal gjøre. Det er 10 oppgaver i hver oppgavebolk.

Se flere ressurser på samisk

Finn kartleggingsmateriale, spill, apper og andre læringsressurser på samiske språk. Klikk på lenkene for å se læringsressurser på: