Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Rådgivning og veiledning

Vi gir rådgivning og veiledning til kommuner, fylkeskommuner og statlige samiske videregående skoler. Rådgiving/veiledning gis på norsk og samisk. For å tilbudet kreves søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Statpeds fagområder er utgangspunkt for rådgivningen/veiledningen.

Rådgivning/veiledning gis alltid i samarbeid med PPT i kommunen/fylkeskommunen.

Rådgivning er å gi råd og forslag til tiltak med utgangspunkt i det utfordringsbildet som PPT beskriver.

Veiledning er en dialog mellom veileder og veisøker der veileder stiller spørsmål for å skape refleksjon og bidra til å utvikle ny kunnskap og nye måter å jobbe på.

Auditiv-verbal språkveiledning.

Før PPT søker Statped om en tjeneste, kan PPT kontakte Spør oss for å avklare behov.

Når PPT søker Statped om en individtjeneste, må PPT ha kartlagt personen som søknaden dreier seg om, så godt det lar seg gjøre, satt i verk tiltak lokalt og evaluert tiltakene.

Side 2 av 15