Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske tjenester

Rådgivning og veiledning

Rådgivning/veiledning gis etter søknad fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og det er Statpeds fagområder som vil være utgangspunkt for rådgivningen/veiledningen fra Statped. Rådgivning/veiledning gis alltid i samarbeid med PPT i kommunen/fylkeskommunen.

Rådgivning er å gi råd og forslag til tiltak med utgangspunkt i det utfordringsbildet som rådsøker beskriver.

Veiledning er en dialog mellom veileder og veisøker der veileder stiller spørsmål på en slik måte at de skaper refleksjon og bidrar til utvikling av ny kunnskap og nye måter å jobbe på.

Før søknad til Statped bør PPT ha kartlagt personen så godt som det lar seg gjøre, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse. Ta gjerne kontakt med Statped før søknad sendes.

Side 2 av 16