Til hovedinnhold
Viser 1741–1750 av 2540 treff.
 • Øv med følelser

  06.03.2023 | Kapittel

  ...hender Bruk de samme lappene som i oppgaven «bare ansikt». Pass på at elevene kan tegnene for alle ordene på lappene.  Eleven som trekker en lapp skal ha på seg en maske, som skjuler hele ansiktet eller ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  Leseferdigheter er på alle nivåer forbundet med læring, trivsel og motivasjon i skolen. Å komme godt i gang som leser i løpet av de første skoleårene har stor betydning for den videre skolegangen. Elevene vi møter ...
 • Studenter med ADHD og Asperger syndrom

  12.09.2016 | Veileder

  ...for den enkelte som tar høyere utdanning. Formålet med denne veilederen er å bidra til et større kunnskapsgrunnlag om studentene i målgruppa. Veilederen skal gi dybdekunnskap og fungere som en verktøykasse ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  Et gjettespill: Hva er tegnet? Vippekort som viser tegn med bevegelse er svært populære blant barn. VEND & VIPP består av 30 slike vippekort. Spillkortene har en illustrasjon av et dyr på den ene siden ...
 • Bo Ege - språklig test 1

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...ta seg god tid. Barnet skal se på bildene og benevne de. Spesialpedagog trykker på svaralternativet som samsvarer best med det ordet barnet bruker for bildet. Neste bilde kommer opp på skjermen når det forrige ...
 • Støy fra uteområdet

  20.06.2016 | Kapittel

  ...fra tilstøtende rom eller uteområdet er uønsket lyd. Dette kan være fra rom med aktiviteter som skaper lyd som f.eks. musikkrom, kjøkken, rom med maskiner, sløydsal, korridorer, gymnastikksal, trinnlyd ...
 • Kommunikasjonspass

  22.03.2023 | Kapittel

  ...presentere informasjon på, i et kort, lettfattelig format.  Kommunikasjonspass er et hjelpemiddel som på en praktisk og personsentrert måte kan styrke kommunikasjonsmulighetene til mennesker med lite eller ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  12.04.2016 | Bok/hefte

  ...rådgivere i PP-tjenesten og andre som er involvert i å utrede, kartlegge og vurdere.  En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir stor variasjon i erfaringer ...
 • Norsk tegnordbok

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...å registrere, dokumentere og publisere tegn som er i bruk av døve i Norge. Informasjonsfilmen viser hvordan vi jobber med å utvikle ordboken og arbeidet som ligger bak publisering av tegnene. Tegnordbok ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...og opplæring av hørselshemmede barn og unge. Bok på engelsk med Lise Kristoffersen og Eva Simonsen som medforfattere. Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka presenterer ...