Til hovedinnhold

Kroppsøving

Aktivitetsbank

Aktivitetsbanken består av korte filmer og illustrasjoner som viser hvordan aktiviteter og øvelser kan tilrettelegges for elever med synsnedsettelser. Det er viktig å vurdere og tilpasse ut fra elevens funksjon og alder.

For å få best mulig utbytte av aktivitetsbanken, anbefales det å først lese om elevens forutsetninger, planlegging, organisering og ledsaging i kroppsøving.

Side 17 av 28