Stemmevansker

Stemmevansker er problem med å lage stemmelyd og å bruke stemma til å snakke. Vanskene kan arte seg på ulike måter. En stemmevanske kan hemme kommunikasjon med andre. Oppsøk hjelp viss stemmevanskene varer over tid.

Les meir om stemmevansker