Stemmevansker

Stemmen er viktig i kommunikasjonen med andre. Stemmen er unik, en del av identiteten og den forandrer seg gjennom livet. Stemmen er også et instrument, og et barometer for våre følelser, tanker og atferd. Stemmen påvirkes av fysisk og psykisk helse, sykdom, psykososiale forhold, pust, kroppsholdning, muskeltonus, samt hvordan- og hvor mye vi bruker stemmen.

Stemmedagen

Stemmedagen arrangeres også i år! Hold av 22. september 2020.

Det blir hyggelig gjensyn med PhD Jenny Iwarsson, i tillegg kommer osteopat og fysioterapeut Simen Norman, og øre-nese-halsspesialist Aleksander Grande Hansen. Foredragsholderne vil snakke om stemme og stemmevansker fra logopediske, fysiologiske og medisinske perspektiver.

Mer informasjon og påmelding

Filmer om stemme og stemmevansker

Stemmen vår

Denne filmen handler om hva stemme er, og om hvilken betydning den har for kommunikasjon i jobb og sosialt liv.

Se film om stemmen

Stemmevansker

 I denne filmen får du høre om ulike stemmevansker.

 

Se filmen om stemmevansker

Logopedisk oppfølging

En kort film om logopedisk oppfølging i Statped.

Se filmen om logopedisk oppfølging

Hvor henvender du deg?

En film om hvor du henvender deg, dersom du tror du har en stemmevanske.

Se film om hvor henvender du deg?