Til hovedinnhold

Stemmevansker

Utredning av stemmevansker

Utredning av stemmevansker bør skje i form av en helhetlig kartlegging. Dette er viktig for å kunne sette mål for den logopediske oppfølgingen og finne gode, målrettede tiltak. Det må alltid foreligge en epikrise fra øre-nese-hals lege før logopeden begynner å jobbe. En rådgivende samtale med fokus på årsaker og opprettholdende faktorer, er et godt sted å starte. Det kan være hensiktsmessig å tenke ut ifra ICF-perspektivet (internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse). Det vil si kartlegging ved strukturert observasjon og samtale omkring deltakelse i hverdagen, krav, omgivelser og personlige faktorer som kan virke opprettholdende for stemmevansken.

Viktige deler i en helhetlig kartlegging vil være:

  • Observasjon av kroppslige spenninger, holdning, og pust
  • Objektive mål: maksimal fonasjonstid, s/z-ratio, akustisk analyse av stemmeopptak
  • Subjektive mål: perseptuell analyse av stemmeopptak hvor man kartlegger bl.a. stemmekvalitet, stemmeleie, resonans og stemmens omfang. Egenevaluering av stemmen, både i form av stemmerelatert livskvalitet og personens opplevelse av ubehag i strupen.
  • Utprøving av tiltak, både stemmeøvelser og arbeid med bevisstgjøring av pust- og stemme
  • Kartlegging av eventuelle tilrettelegginger det kan være behov for i skole- eller arbeidshverdagen.

Til slutt er det viktig at logopeden og personen med stemmevansker sammen lager en plan for videre oppfølging. Motivasjon, bevisstgjøring og egeninnsats er viktig for en god prosess og et godt resultat.

Side 8 av 14