Kjønnsinkongruens, stemme og kommunikasjon | www.statped.no

Stemmevansker

Kjønnsinkongruens, stemme og kommunikasjon

Å bli oppfattet i samsvar med det kjønnet en person identifiserer seg som, er av stor betydning for mennesker med kjønnsinkongruens. For mange er stemmen en viktig del av dette. Hvordan kan logopeder bidra? 

Kjønnsinkongruens er en vedvarende opplevelse av at det kjønnet som personen blir tilskrevet ved fødselen ikke samsvarer med kjønnsidentiteten. Personer med kjønnsinkongruens kan identifisere seg som kvinne, mann eller ha en identitet som ikke passer inn disse to kategoriene. Målet for personer med kjønnsinkongruens som går til logoped, er å jobbe med stemmen slik at den samsvarer med personens kjønnsidentitet.

De viktigste akustiske forskjellene i stemmen hos kvinner og menn er stemmeleie, klang og styrke. For transmenn vil hormonbehandling gjøre stemmen dypere. De vil gradvis få mørkere stemme, med en mer maskulin resonans/klangfarge. Enkelte kan ha utfordringer med å snakke i et dypere stemmeleie og med å sette volum på stemmen. Hvis man presser stemmen ned i et for dypt stemmeleie, kan man bli sliten i strupe- og halsmuskulatur. Da kan logopedisk veiledning og stemmetrening være til hjelp. 

For transkvinner vil ikke hormoner påvirke stemmen. Stemmen vil derfor fortsatt ha et maskulint preg. Man kan jobbe med å feminisere stemmen og det kommunikative uttrykket gjennom bevisstgjøring og stemmeøvelser. Hva den enkeltes perspektiv og målsetning er, blir den viktigste markøren for stemmemodifisering og oppfølging. Betoning, artikulasjon, stemmekvalitet, stemmeleie og klangfarge vil være sentrale områder å jobbe med.

I 2020 kom det en ny nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens fra Helsedirektoratet i Norge. Logoped er anbefalt som en del av både utredning og behandling. Det er et økende behov for logopeder med kompetanse på dette feltet.

Nasjonal faglig retningslinjer fra Helsedirektoratet på kjønnsinkongruens

Er du logoped og arbeider med denne målgruppen?

Ønsker du å bli med i digitalt forum/nettverk for logopeder som jobber med stemme og kjønnsinkongruens?
Ta kontakt med Britt Bøyesen, for mer informasjon og påmelding.

Pasient- og brukerorganisasjoner som arbeider for å informere og øke kunnskap om kjønnsinkongruens

Side 8 av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!