Til hovedinnhold

Korleis oppdage og kartlegge synsnedsetjingar

Alder 0-12 månader

0–3 månader

 • urolege auge (nystagmus)
 • flakkande blikk/manglande blikkontakt
 • sterk skjeling
 • ubehag ved sterkt lys

4–6 månader

 • følgjer ikkje rørsler med blikket
 • manglar blikkontakt
 • bruker auga lite
 • løfte ikkje hovudet i mageleige
 • vedvarande skjeling
 • lita interesse for omgivnadene
 • grip ikkje etter gjenstandar
 • blir passiv og stille når nokon kjem, lyttar

7–12 månader

 • vanskar med å kjenne igjen personar
 • passiv og lite utforskande
 • grip ofte feil
 • krabbar ikkje eller har forseinka motorisk utvikling
 • passiv i sterkt lys og sol, eller i skumring og mørke

Side 3 av 8