Til hovedinnhold

Korleis oppdage og kartlegge synsnedsetjingar

Hos barn er mange synsnedsetjingar medfødde, men desse blir ikkje alltid avdekte ved rutineundersøkingar. Det er derfor viktig å vere merksam på at nokre vanskar hos barnet kan komme av nedsett synsfunksjon. Jo tidlegare synsnedsetjinga blir oppdaga, jo raskare kan det setjast inn pedagogiske tiltak.