Til hovedinnhold

Korleis oppdage og kartlegge synsnedsetjingar

Barnehage- og skolealder

1–2 år

 • bruker ofte munnen og hendene for å undersøkje
 • lita interesse for å utforske og leike med gjenstandar
 • manglande evne til å kjenne igjen same objekt frå ulike posisjonar og i ulike situasjonar
 • lita interesse for bilete og enkle biletbøker
 • skeiv stilling på hovudet
 • lita interesse for å gå åleine

3–4 år

 • ofte vondt i hovudet
 • ofte sliten
 • ukonsentrert
 • lite uthald i synskrevjande oppgåver
 • lite interessert i aktivitetar som stiller krav til synet
 • usikker og utrygg i skumring og mørke
 • skiljer ikkje fargar eller formar
 • usikker ved løping, hopping og klatring
 • veljar bort aktivitetar som å teikne, perle eller pusle
 • vanskar med leik og sosialt samspel med andre barn
 • sit unormalt nært tv/skjerm
 • kniper igjen eitt auge
 • myser

5–6 år

 • sit unormalt nært inntil objekt som skal studerast
 • skeiv stilling på hovudet
 • vanskar med å teikne og kopiere bilete og gjenstandar
 • vanskar med å klippe
 • dårleg balanse på eitt bein
 • vanskar med å hinke
 • vanskar med å ta imot ball
 • vanskar med å kaste retningsbestemt
 • bevegar seg usikkert i ukjende omgivnader
 • snublar, veltar, går på ting
 • veljer bort aktivitetar som stiller krav til motoriske ferdigheiter
 • vanskar med visuell imitasjon
 • mykje gjetting eller lita interesse for det som går føre seg på avstand
 • passiv eller deltek lite i leik og sosialt samspel med andre barn

Skolealder

 • vanskar med å oppfatte korleis øvingar o.l. blir demonstrert
 • vanskar med å ta imot ein ball
 • vanskar med å sjå kven som er på lag
 • vanskar med å sjå det som står på tavla
 • vanskar med å sjå tekst i bøker
 • vanskar med å sjå eller forstå eiga handskrift
 • vanskar med å orientere seg og finne fram

Side 4 av 8