Til hovedinnhold

Matematikk

Notasjon og regnemetode

Eleven må lære notasjon og regnemetoder som er tilpasset måten å lese og skrive på i matematikk. Bruker eleven punktskrift, må eleven lære å skrive all matematikk lineært. For mer om dette, se veiledere og ressurser om matematikk.

Side 10 av 11