Til hovedinnhold

Inkludering i barnehagen

Et barn med synshemming trenger å få oversikt over omgivelsene i barnehagen. Da er det nødvendig med orden, struktur og en plan for aktivitetene.

Mange barn med synsvansker har en god tilvenning til barnehagen. Arealet er gjerne svært begrenset den første perioden.

Gradvis kan barnet introduseres for flere barn og voksne, samt for nye arealer og flere aktiviteter.

Leke det samme som de andre

Barnet må få lære å leke det som seende barn leker.

  • Introduser en lekemåte og sett ord på det som skjer.
  • Ta andre barn gradvis med i leken.
  • Lær barnet å bruke de samme lekene som seende barn bruker.
  • Bruk gjerne faste lekegrupper.

Gjøre det samme som de andre

Barnet må få lære å gjøre det som seende barn gjør.

Møter mellom hjem og barnehage

Regelmessige møter mellom ledelse, foreldre/foresatte og pedagogisk personale er viktig for å sikre helhet i opplæringstilbudet.

Samarbeid i personalet

De voksne i barnehagen må sette av tid til samarbeid. Målet er å være samkjørte og utveksle nødvendig og nyttig informasjon.

Les også om inkludering i skolen.